Raporty

 Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014–2020

Pliki do pobrania:

Plik .pdf : Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2020

Plik .xslx: Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2020

Publikacja została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Prezentuje ona dane z zakresu różnych dziedzin statystyki społecznej, gospodarczej i przestrzennej dotyczące miasta Białegostoku i 9 sąsiadujących z nim gmin, tworzących Białostocki Obszar Funkcjonalny (BOF). Publikacja zawiera dane zaprezentowane w formie komentarza analitycznego (uzupełnionego o mapy i wykresy) oraz tablic. Dane dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zostały przedstawione na tle województwa podlaskiego oraz w podziale na gminy, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Białegostoku. Dotyczą one głównie 2020 r., a najważniejsze spośród nich zaprezentowano również w odniesieniu do  lat poprzednich - łącznie do 2014, tj. pierwszego roku istnienia Stowarzyszenia.

 


Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014–2019

okładka 002

Pliki do pobrania:

Plik .pdf : Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2019

Plik .xslx: Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014-2019


 

Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014–2017. Gospodarka niskoemisyjna

Okładka

Pliki do pobrania:

Plik .pdf : Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014 - 2017. 

Plik .xslx: Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014 - 2017. 


Pliki do pobrania:

1. Zapotrzebowanie na kierunki kształcenia zawodowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.pdf

2. Zapotrzebowanie na kursy i szkolenia specjalistyczne w kształceniu zawodowym Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.pdf

3. Zapotrzebowanie na staże i praktyki w kształceniu zawodowym Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.pdf


Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014–2016

okladka

 

  Pliki do pobrania:

Plik .pdf Białostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014 - 2016. 

Plik .xslxBiałostocki Obszar Funkcjonalny w latach 2014 - 2016. 

 


Monitorowanie strategiczne miejskich obszarów funkcjonalnych realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce (Badanie Pilotażowe) Raport 1

raporty


Monitorowanie strategiczne miejskich obszarów funkcjonalnych realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce (Badanie Pilotażowe) Raport 2

raport22


Monitorowanie strategiczne miejskich obszarów funkcjonalnych realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce (Badanie Pilotażowe) Raport 3

2017 08 21 134628

 


Kształcenie zawodowe na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

2017 08 21 140536


Kluczowe obszary wsparcia wraz z diagnozą grup docelowych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

2017 08 21 135652

2017 08 21 135707

 


Atrakcyjność inwestycyjna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

2017 08 21 135112

 


Studium Transportowe Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

stbof 

 

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl