Dokument

W dniu 22 maja 2023 uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oficjalnie przyjęty został Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 (SUMP BOF).

Jest to strategia długoterminowa nastawiana na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierająca również plan wdrożenia. Główne cele strategiczne sformułowane w dokumencie SUMP BOF to:

  1. Integracja systemu publicznego transportu zbiorowego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2.  Poprawa przestrzeni miejskiej.
  3. Zrównoważony rozwój środowiskowy w zakresie środków transportu.

 Okładka

 

Do pobrania:

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl