Harmonogram

Etap

Raport

Termin

Opracowanie raportu wstępnego

Raport wstępny

W ciągu 3 tygodni od podpisania umowy z wykonawcą

DZIAŁANIE I. Opracowanie diagnozy stanu istniejącego w zakresie sytuacji mobilnościowej w BOF oraz określenie celów SUMP BOF

„Diagnoza stanu istniejącego w zakresie sytuacji mobilnościowej w BOF, analizy problemów oraz określenia celów SUMP„

W ciągu 5-6 miesięcy od podpisania umowy

DZIAŁANIE II. Opracowanie modelu transportowego SUMP BOF

 

Notatka Wykonawcy (1) dotycząca wymaganego zakresu aktualizacji MTB

Po podpisania umowy i w ciągu 3 tygodni od otrzymania informacji z załącznika 1).

Opinia Zamawiającego nt. Notatki Wykonawcy (1)

W ciągu 2 tygodni od otrzymania notatki

Notatka Wykonawcy (2) dotycząca kalibracji modelu, szczegółowo dokumentującą przeprowadzone rozszerzenie modelu SUMP BOF oraz proces kalibracji i jego wyniki.

Zgodnie z harmonogramem zadań pokrewnych.

Opinia Zamawiającego nt. Notatki Wykonawcy (2)

W ciągu 2 tygodni od otrzymania notatki

„Raport z opracowania modelu transportowego SUMP BOF”

W ciągu 5-6 miesięcy od podpisania umowy.

Do wykonania równolegle z diagnozą.

Skalibrowany model bazowy powinien być gotowy w ciągu 4-5 miesięcy od podpisania umowy, aby mógł być wykorzystany w ostatecznej wersji diagnozy.

DZIAŁANIE III. Opracowanie i ocena scenariuszy/wariantów planowania SUMP

„Raport z oceny scenariuszy”

W ciągu 7-9 miesięcy od podpisania umowy.

DZIAŁANIE IV. Identyfikacja działań i plan wdrożenia

„Raport z identyfikacji działań i plan wdrożenia SUMP”, składający się z 2 części:

  1. Identyfikacji działań
  2. Plan wdrażania działań

W ciągu 9-11 miesięcy od podpisania umowy (równolegle z Działaniem VII.)

DZIAŁANIE V. Przeprowadzenie kompleksowego procesu konsultacji społecznych

„Plan partycypacji społecznej”

 

 

Raport z Etapu 1

Raport z Etapu 2

Raport z Etapu 3

W ciągu 3 tygodni od podpisania umowy.

 

Zgodnie z harmonogramem zadań pokrewnych.

DZIAŁANIE VI. Przeprowadzenie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

„Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu SUMP BOF” oraz podsumowanie sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska w pracach SUMP BOF

Zgodnie z harmonogramem zadań pokrewnych.

DZIAŁANIE VII. Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilność Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 (SUMP BOF)

„Plan Zrównoważonej Mobilność Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 (SUMP BOF)”

  1. Wersja 1 – Projekt SUMP BOF, prezentacja multimedialna, broszura informacyjno-promocyjna;
  2. Wersja 2 – Finalna wersja SUMP BOF, prezentacja multimedialna
  3. Streszczenie SUMP BOF do publikacji i upowszechniania

W ciągu 12-13 miesięcy od podpisania umowy (równolegle z Działaniem IV.)

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl