Biuro

Podstawę działania Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego stanowią: Statut Stowarzyszenia, uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Biuro prowadzi bieżące sprawy Stowarzyszenia BOF oraz zapewnia pełną obsługę Stowarzyszenia i Zarządu w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych i administracyjnych.

Pracą Biura kierują:

  • Dyrektor Biura Zarządu
  • Zastępca Dyrektora Biura Zarządu

W Biurze utworzone zostały następujące stanowiska pracy:

  • Kierownik Zespołu ds. Planowania i Rozwoju
  • Kierownik Zespołu ds. Wdrażania
  • Kierownik Zespołu ds. Współpracy
  • Stanowisko ds. Administracyjnych
  • Stanowisko ds. Monitorowania
  • Stanowiska ds. Planowania i Rozwoju
  • Stanowiska ds. Wdrażania
  • Stanowiska ds. Współpracy

Pracę Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF wspiera biuro prawne, biuro księgowo-kadrowe, a także specjalista ds. obsługi technicznej sprzętu.

 

Schemat organizacyjny Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Schemat organizacyjny BOF 27 12 2019

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl