We open border together

Aktualności
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zorganizowało konferencję pt. „Turystyczne Perły BOF”.  Odbyła się ona 24 marca 2022 r. w formule on-line.
 

Uczestnikami były osoby zaangażowane w ruch turystyczny, w tym przedstawiciele biur podróży, organizacji pozarządowych, urzędów gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, mediów, a także partnerów społecznych i gospodarczych.

Celem konferencji było podsumowanie projektu „We open border together”, który realizowany był ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020. Dodatkowym celem było wzmocnienie współpracy SBOF w zakresie turystyki i promocji gospodarczej regionu.

Zainteresowanym udostępniamy materiały prezentowane podczas tego spotkania.

Turystyczne Perły BOF -konferencja podsumowująca projekt „Razem otwieramy granicę”

Choroszcz Nasza Rezydencja wśród pereł BOF

Perły BOF. Kluczowy produkt turystyczny Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ROLA TURYSTYKI W ROZWOJU BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Razem otwieramy granicę -podsumowanie projektu

 
KLUCZOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO "Perły BOF"
 
Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwie najnowszą ekspertyzę przygotowaną w związku z realizacją projektu „We open border together" (CBCpaths) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 - "Perły Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego"
 „Strategia rozwoju transgranicznego produktu turystycznego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”

Szanowni Państwo,
Poniżej prezentujemy Państwu „Strategię rozwoju transgranicznego produktu turystycznego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” opracowaną w ramach projektu „We open border together" (CBCpaths) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020.
Konsultacje „Strategii rozwoju transgranicznego produktu turystycznego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027”

Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach „Strategii rozwoju transgranicznego produktu turystycznego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” przygotowanego w związku z realizacją projektu „We open border together" (CBCpaths) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020.

Państwa uwagi i sugestie prosimy przesyłać na adres pbuprojekt@bof.org.pl do 12  lutego 2021 roku wyłącznie za pomocą załączonego poniżej formularza.

Z góry dziękujemy za aktywny udział.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować i jednocześnie gorąco zachęcić do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Program. Konkursy skierowane są wszystkich chętnych, a każdy znajdzie dla siebie intersującą tematykę. Zadania są proste, a nagrody atrakcyjne!

Więcej informacji można znależć pod linkiem: http://pbu2020.eu/pl/competitions

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 4 i 6 sierpnia 2020 roku odbyło się szkolenie on-line na temat dostępności usług turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami.
Organizatorzy serdecznie dziękują Piotrowi Kowalskiemu za niezwykle ciekawy wykład oraz uczestnikom szkolenia za ich aktywny udział.
W załączeniu przekazujemy prezentację oraz plik z przydatnymi linkami do stron z materiałami uzupełniającymi do szkolenia.

Prezentacja ze szkolenia
Linki 
http://bof.org.pl/images/we-open-border-together/Linki_dostpno.docx
http://bof.org.pl/images/we-open-border-together/Prezentacja_Piotr-Kowalski_Dostepno.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „We open border together" (CBCpaths) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, informujemy, że rozpoczynamy nabór do jednego z działań jakim będzie szkolenie on-line na temat dostępności usług turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami.
Szkolenie ma charakter otwarty i skierowane jest do osób zajmujących się organizacją turystyki na terenie BOF.

W załączeniu zamieszczamy zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy.

Liczba miejsc ograniczona!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tak się zaczęło. Na Forum Poszukiwania Partnerów, które odbyło się 21-22 sierpnia 2018 roku w Brześciu na Białorusi „zaręczyliśmy się” z naszym Partnerem projektu - Państwowym Uniwersytetem w Brześciu im. A. S. Puszkina. Już od pierwszych rozmów mieliśmy wspólny cel, zgodne pomysły na jego osiągnięcie oraz przyjazną relację pomiędzy ludźmi z Zespołu.
  


 
Szlaki turystyczne

Perły BOF - Trasa Samochodowa

Perły BOF - Trasa Rowerowa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierwsze zadania projektu „Razem otwieramy granice” już się rozpoczęły. W maju została podpisana umowa na ekspertyzę dotyczącą atrakcyjnych turystycznie miejsc w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym (tzw. Perły BOF) oraz następnie na opracowanie strategii rozwoju tych produktów turystycznych na pograniczu polsko – białoruskim. Śledźcie naszą stronę. Już wkrótce będziemy tu przedstawiać informacje o atrakcjach turystycznych w gminach BOF. Może będziecie mogli też wskazać Wasze turystyczne perełki… ?

The first tasks of the the project "We open borders together" have already begun. In May, a contract was signed for an expert opinion regarding attractive tourist destinations in the Bialystok Functional Area (the so-called „Pearls of BFA”) and then to prepare a strategy for development of these tourist products. Follow our fanpage. Soon we will present information about tourist attractions in BFA municipalities and maybe you will be able to also share with us your tourist pearls in BFA...?

Od kwietnia 2020 roku Stowarzyszenie BOF, jako lider, prowadzi projekt: Razem otwieramy granicę / We open border together / Открываем границу вместе. Partnerem jest Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina na Białorusi.

W ramach projektu opracowano wizerunkowy produkt turystyczny „Perły BOF”, który ma na celu wykorzystanie istniejących obiektów historycznych, tradycji lokalnych i wydarzeń kulturalnych, tworząc jeden spójny szlak tematyczny na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. „Perły BOF” to 10 produktów kluczowych, które zostały zgrupowane w trzy kategorie. Ich nazwy uwzględniają charakter produktów, spójność tematyczną i czas potrzebny na zwiedzanie. Są to: barokowy BOF (miasto Białystok i gmina Choroszcz), domy i dwory (gminy: Łapy, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Turośń Kościelna, Zabłudów) oraz rzemiosło (gminy: Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Wasilków). Jest to punkt wyjścia zarówno do modyfikacji samego produktu, jak i rozwoju oferty turystycznej na terenie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Lp.

Miasto/gmina

Nazwa produktu

Główny walor (obiekt/miejsce)

1.

Białystok

Barokowy Białystok

Zespół pałacowo-parkowy Branickich

2.

Choroszcz

Dworska Choroszcz

Muzeum Wnętrz Pałacowych

3.

Czarna Białostocka

Rzeczpospolita Rzemieślnicza

Centrum Rękodzieła Ludowego
w Niemczynie

4.

Dobrzyniewo Duże

Kopalnie Krzemienia

Kopalnie krzemienia

5.

Juchnowiec Kościelny

Nadnarwiańskie Wojszki

Drewniana zabudowa wsi Wojszki

6.

Łapy

Kolejarskie Łapy

Osiedle kolejarskie Łapy-Osse

7.

Turośń Kościelna

Myśliwska Turośń

Dwór myśliwski z drugiej połowy XVIII w. w Turośni Kościelnej

8.

Supraśl

Fabrykancki Supraśl

Domy Tkaczy

9.

Wasilków

Tradycja i Folklor

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

10.

Zabłudów

Mozaika kultur

Zabytkowy układ urbanistyczny miastaSzczegółowy opis: https://bof.org.pl/pl/perly-bof

Link do szlaków, które zostały opracowane w ramach projektu na Białorusi: https://openborder.brsu.by/маршруты

Działania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020 w ramach projektu „We open border together” . 


Podróże bezwizowe

Ruch bezwizowy w strefie turystyczno-rekreacyjnej „Brześć - Grodno”.

10 listopada 2019 r. w myśl postanowień Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi nr 300
z dnia 7 sierpnia 2019 r. dwie istniejące dotychczas strefy turystyczne Park „Kanał Augustowski” oraz „Brześć” zostały połączone w jedną bezwizową strefę turystyczno-rekreacyjną „Brześć - Grodno”.

Bez konieczności posiadania wizy wyłącznie w celu turystycznym przebywać można
na terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć - Grodno”:

- indywidualnie - tylko terytorium bezwizowej strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć-Grodno”, w skład którego wchodzą: miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żabinkowski, rejon kamieniecki, rejon prużański,  miasto Grodno, rejon grodzieński, rejon brzostowicki, rejon wołkowyski, rejon woronowski, rejon lidzki, rejon świsłocki, rejon szczuczyński. 

 - w ramach zorganizowanej grupy turystycznej, podróżując zgodnie z zatwierdzonym programem turystycznym - na całym terytorium obwodu grodzieńskiego i brzeskiego,

 Szczegóły podróży bez wiz: http://poland.mfa.gov.by/pl/consular_issues/visas/bezwizBrGr/

 

Informacje o projekcie
Kalendarz imprez turystycznych strefa bezwizowa

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl