Strategia ZIT BOF

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 8) została przyjęta Uchwałą nr 13/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 9 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 13/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 9 grudnia 2022 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 8) została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 314/5794/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z 30 grudnia 2022 r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Opinią z 11 stycznia 2023 r. Poziom alokacji na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 nie uległ zmianie.

pierwsza strona

Opinia IZ RPOWP w zakresie możliwości finansowania Strategii ZIT BOF w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz identyfikacji projektów pozakonkursowych zgłoszonych w ramach Strategii ZIT BOF z dnia 30 grudnia 2022 r.

Opinia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych z dnia 11 stycznia 2023 r.


Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 7) została przyjęta Uchwałą nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 26 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 26 kwietnia 2021 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 7)  została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 204/3521/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z 13 maja 2021 r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Opinią z 9 czerwca 2021 r.. Poziom alokacji na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 nie uległ zmianie.

Strategia ZIT 7

 

Opinia IZ RPOWP w zakresie możliwości finansowania Strategii ZIT BOF w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz identyfikacji projektów pozakonkursowych zgłoszonych w ramach Strategii ZIT BOF z dnia 13 maja 2021 r. 

Opinia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych z dnia 9 czerwca 2021 r.


Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 6) została przyjęta Uchwałą nr 14/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 23 lipca 2020 r.

Uchwała nr 14/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 23 lipca 2020 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 6) została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 152/2439/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z 10 września 2020 r. zmienioną Uchwałą nr 155/2494/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z 24 września 2020 r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Opinią z 29 września 2020 r. Poziom alokacji na realizacje Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 nie uległ zmianie.

okładka

Opinia IZ RPOWP w zakresie możliwości finansowania Strategii ZIT BOF w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz identyfikacji projektów pozakonkursowych zgłoszonych w ramach Strategii ZIT BOF z dnia 10 września 2020 r.

Opinia IZ RPOWP w zakresie możliwości finansowania Strategii ZIT BOF w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz identyfikacji projektów pozakonkursowych zgłoszonych w ramach Strategii ZIT BOF z dnia 24 września 2020 r.

Opinia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych z dnia 29 września 2020 r.


Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 5) została przyjęta Uchwałą nr 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 8 lutego 2019 r.

Uchwała nr 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 8 lutego 2019 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 5) została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 26/272/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z 5 marca 2019 r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Opinią z 8 marca 2019 r. Poziom alokacji na realizacje Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 nie uległ zmianie.

okładka

Opinia IZ RPOWP w zakresie możliwości finansowania Strategii ZIT BOF w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz identyfikacji projektów pozakonkursowych zgłoszonych w ramach Strategii ZIT BOF z dnia 5 marca 2019 r.

Opinia Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych z dnia 8 marca 2019 r.


Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 3) została przyjęta Uchwałą nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 12 lutego 2016 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 3) została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 119/1414/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z 23 lutego 2016 r., a przez Ministra Rozwoju Opinią z 3 marca 2016 r. W RPOWP 2014-2020 w ramach wybranych priorytetów inwestycyjnych na realizację Strategii ZIT BOF przeznaczono 76 mln EUR (6,26% alokacji RPOWP), przy czym alokacja EFRR wynosi 67,2 mln EUR (7,70% alokacji RPOWP z EFRR) i alokacja EFS wynosi 8,8 mln EUR (2,58% alokacji RPOWP z EFS).

2017 08 21 090228

Opinia IZ RPOWP w zakresie możliwości finansowania Strategii ZIT BOF w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz identyfikacji projektów pozakonkursowych zgłoszonych w ramach Strategii ZIT BOF z dnia 23.02.2016 r.

Opinia Ministra Rozwoju w zakresie zgodności Strategii ZIT BOF z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych z dnia 03.03.2016 r.

 


 

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl