Jakie mogą być formy wsparcia?

Z Funduszy Europejskich w ramach instrumentu ZIT w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym można skorzystać w dwóch formach:

  • przygotowując własne projekty - jeżeli reprezentujesz podmiot mający osobowość prawną, na przykład jednostkę samorządu, fundację lub stowarzyszenie lub jesteś przedsiębiorcą możesz starać się o wsparcie w ramach konkursów ogłaszanych w związku z wdrażaniem Strategii ZIT BOF. Dofinansowanie może być przyznane w formie zaliczki i / lub refundacji poniesionych wydatków. Ogłoszenia wraz z pełną dokumentacją konkursową i wyniki naborów dostępne są klikając TUTAJ Zobacz także jak starć się o dofinansowanie krok po kroku klikając TUTAJ
  • uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych - dotyczy przede wszystkim możliwości podniesienia swoich kwalifikacji, uzyskania pomocy w radzeniu sobie na rynku pracy, trudnych sytuacjach życiowych. W ramach instrumentu ZIT w powyższym zakresie realizowane są następujące formy wsparcia:

 Lp.

Nazwa projektu

Wnioskodawca

Informacja o projekcie

1.

Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin

Fundacja Dialog i Partnerzy: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", „Eleos” Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-gdańskiej, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki

http://fundacjadialog.pl/razem-mozemy-wiecej/

2.

Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Miasto Białystok i Partner – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

http://www.bfkk.pl/strona_glowna/bof.html

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl