Rules for promoting the project

Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności”, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38