Plan zamówień publicznych 2024 rok

Zgodnie z Uchwałą nr 9/2024 Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 rok w Stowarzyszeniu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na 2024 rok nie zaplanowano zamówień publicznych.

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38