Training and workshops

Zapraszamy Beneficjentów Strategii ZIT BOF realizujących projekty, ale również tych planujących aplikowanie o środki lub będących w trakcie procedury konkursowej na szkolenia organizowane w ramach Akademii Beneficjenta BOF. Wszystkie szkolenia są BEZPŁATNE i odbywają się w Białymstoku w siedzibie Stowarzyszenia BOF.

Pełen harmonogram szkoleń wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest do pobrania poniżej.

Nabór na poszczególne szkolenia odbywa się do terminów podanych w harmonogramie. Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub faksem na nr telefonu: 85 661 1538. Informacji udziela: Anna Busłowska, tel. 85.661 1538.

Harmonogram szkoleń w 2017 roku

Formularz zgłoszeniowy

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38