Who can receive funding?

O dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich może wnioskować każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.

Osoby prywatne mogą natomiast korzystać ze wsparcia w sposób pośredni – biorąc udział w realizowanych projektach. Odbiorcami Projektów w ramach instrumentu ZIT na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) mogą być:

  • w przypadku osób fizycznych - te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze tworzącym BOF w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
  • w przypadku innych podmiotów – te, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie BOF.

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38