Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 17/133/2019 z dnia 29 stycznia  br.) zmianie uległa struktura organizacyjna IOK oraz zapisy w niektórych załącznikach do Regulaminu konkursu.

W związku z powyższym dokonano aktualizacji Regulaminu konkursu i jego załączników.

Zmiana obowiązuje od 8 lutego 2019 roku.

 LINK

 

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 17/133/2019 z dnia 29 stycznia  br.) zmianie uległa struktura organizacyjna IOK oraz zapisy w niektórych załącznikach do Regulaminu konkursu.

W związku z powyższym dokonano aktualizacji Regulaminu konkursu i jego załączników.

Zmiana obowiązuje od 8 lutego 2019 roku.

LINK

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38