Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkoleń i studiów podyplomowych dla uczniów i nauczycieli

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację szkoleń i studiów podyplomowych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”, jest dostępne na stronie:  https://bof.ezamawiajacy.pl/ 

Przetarg obejmuje 11 następujących części:

 • CZEŚĆ I - Usługa realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Rolnictwo
 • CZEŚĆ II - Usługa realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Ochrona Środowiska
 • Część III - Usługa realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Odnawialne Źródła Energii
 • CZĘŚĆ IV - Usługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: ABC Prawa Budowlanego
 • CZĘŚĆ V - Usługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie podstaw hotelarstwa oraz organizacji i utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 • CZĘŚĆ VI - Usługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Ekologia w motoryzacji – pojazdy hybrydowe i elektryczne
 • CZĘŚĆ VII - Usługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, łagodzenie zmian klimatu, wdrożenie idei gospodarki obiegu zamkniętego
 • CZĘŚĆ VIII - Usługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Zagadnienia związane z prowadzeniem działalności finansowej firmy produkującej energię elektryczną ze źródeł odnawialnych
 • CZĘŚĆ IX - Usługa realizacji kursu dla uczniów kształcenia zawodowego w zakresie wizażu i stylizacji z uwzględnieniem aspektów efektywnego gospodarowania zasobami
 • CZĘŚĆ X - Usługa realizacji kursu barmańskiego z uwzględnieniem idei „zero waste” dla uczniów kształcenia zawodowego
 • CZĘŚĆ XI - Usługa realizacji kursu Adobe Photoshop dla uczniów kształcenia zawodowego

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl