Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego w zakresie gospodarowania energią i gospodarowania zasobami

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego w zakresie gospodarowania energią i gospodarowania zasobami w ramach projektu: „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”, jest dostępne na stronie:  https://bof.ezamawiajacy.pl/ 

 Przetarg obejmuje 9 następujących części:

  • Część 1. Dostawa zestawu PV do samodzielnego montażu (1 szt.) oraz zestawu naświetlaczy halogenowych (6szt.)
  • Część 2. Dostawa, montaż i pierwsze uruchomienie peleciarki i młyna bijakowego
  • Część 3. Dostawa, montaż i pierwsze uruchomienie kalorymetru komputerowego statycznego wraz z wago-suszarką oraz akcesoriami
  • Część 4. Dostawa, montaż i pierwsze uruchomienie kotła opalanego biomasą (peletem)
  • Część 5. Dostawa dwóch rodzajów zestawów narzędziowych
  • Część 6. Dostawa, montaż oraz pierwsze uruchomienie pyłomierza
  • Część 7. Dostawa, montaż oraz pierwsze uruchomienie pyłomierza pyłów organicznych
  • Część 8. Dostawa 8 sztuk komputerów przenośnych/laptopów oraz 2 monitorów do prezentacji danych
  • Część 9. Dostawa bezzałogowego statku powietrznego (dron) do szacowania zasobów energetycznych oraz analizy dobrostanu upraw wykorzystywanych do produkcji OZE wraz z niezbędnymi elementami

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl