Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego w zakresie gospodarowania energią i gospodarowania zasobami

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego w zakresie gospodarowania energią i gospodarowania zasobami jest dostępne na stronie: 

https://bof.ezamawiajacy.pl/


Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl