Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów dotyczące naboru wniosków Poddziałania 3.3.2 RPOWP - Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) wraz z Instytucją Pośredniczącą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BOF) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF.

Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia 2016 r. (poniedziałek), w godz. 10.00 – 13.15 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, sala konferencyjna 318 (III piętro). 
Dla kogo
Spotkanie informacyjne będzie skierowane do wszystkich podmiotów, w szczególności: 
- organów prowadzących szkoły i placówki, w tym technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych, 
- pracodawców i przedsiębiorców, 
- jednostek naukowych, w tym uczelni, 
- organizacji pozarządowych, 
- IOB (instytucji otoczenia biznesu) oraz powiązań kooperacyjnych. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Plan spotkania

9.30 – 10.00

rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

omówienie założeń Centrum Kompetencji BOF

10.15 – 11.45

omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej w ramach ogłoszonego konkursu

11.45 – 12.00

przerwa

12.00 – 13.00

omówienie Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS)

13.00 – 13.15

pytania i odpowiedzi

Zgłoszenie na spotkanie
Rekrutacja na szkolenie trwa od 1 kwietnia 2016 r. do 7 kwietnia 2016 r. do godz. 14.30. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej. Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/spotkanie-informacyjne-w-ramach-naboru-do-poddzialania-332-stworzenie-centrum-kompetencji-bof.html

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl