Wasilków

Wasilków

Wasilków, miasto o bogatej tradycji i historii sięgającej czasów renesansu, jest jednym z najstarszych miejscowości Podlasia. W początkach formowania się osady i miasta odcisnęły tu swoje piętno dzieje Jagiellonów. Puszczą Grodzieńską, w której w XVI w. leżał ostęp Wasilków, władał Zygmunt Stary, później jego żona Bona, a następnie ich syn - Zygmunt August. Ostatni z Jagiellonów w 1566 roku nadał miastu prawa miejskie. Rys idei renesansowych znalazł swój wyraz w układzie przestrzennym miasta . Regularne sektory ulic centrum przetrwały do dziś i stanowią nietypowy, najstarszy zabytek Wasilkowa. Pozostałe najcenniejsze zabytki miasta to głównie świątynie i cmentarz z monumentalnymi posągami. Obok zabytków chyba najważniejszym walorem Wasilkowa jest jego położenie między rzeką Supraśl, a lasami Puszczy Knyszyńskiej. Pierwotny zamysł miasta, jako miejsca eksploatacji drewna spławianego rzeką, dziś ma już inne znaczenie. Gmina Wasilków to przede wszystkim miejsce urokliwe, przyjazne i dogodne do życia, co znajduje odzwierciedlenie w szybko wzrastającej liczbie mieszkańców. Gmina Wasilków jest idealnym miejscem do zamieszkania i wypoczynku. 

Wasilków 1

Atrakcyjność gminy Wasilków związana jest również z bezpośrednim sąsiedztwem ze stolicą województwa podlaskiego - Białymstokiem, szlakami komunikacyjnymi leżącymi na trasie do międzynarodowych przejść granicznych oraz wschodniej granicy UE.  Przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe prowadzące do przejść granicznych:

  • nr 19 Białystok - Kuźnica Białostocka na Białoruś
  • nr 8 Białystok - Augustów - Budzisko na Litwę
  • linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym z Warszawy do St. Petersburga.

Gmina Wasilków wyróżnia się wysokim poziomem edukacji, na który ma wpływ wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli, duża liczba realizowanych projektów informacyjno-społecznych oraz dobre wyposażenie placówek oświatowych (sale gimnastyczne, siłownia, pracownie komputerowe i językowe).  

Na terenie gminy Wasilków funkcjonuje Miejski Ośrodek Animacji Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna.  Obie instytucje realizują zadania związane z edukacją kulturalną, twórczością artystyczną, gromadzeniem i ochroną dóbr kultury, a także organizowaniem rozrywki kulturalnej. 

Wasijpg

Wasilków to dynamicznie rozwijająca się gmina wykorzystująca swój potencjał przyrodniczy i gospodarczy, która zapewnia wysoką jakość życia mieszkańcom i jest przyjazna rodzinie. 

Statystyczny portret Gminy

Odwiedź stronę gminy

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl