Supraśl

Supraśl

Supraśl jest perłą Puszczy Knyszyńskiej na pograniczu wielu kultur, narodowości i religii. Odnajdziemy tu zaciszne drewniane wsie z drewnianymi kościołami, cerkwiami i kapliczkami wiszącymi na wiekowych sosnach. Największym bogactwem tego terenu są tu ludzie: Polacy, Białorusini, Rosjanie, Tatarzy, potomkowie Żydów i Niemców, wyznawcy katolicyzmu, prawosławia, judaizmu czy protestantyzmu. 

Licznie przybywają tu turyści wabieni doskonałą bazę turystyczną, krajobrazem kulturowym i zabytkami oraz bogatą florą i fauną Puszczy Knyszyńskiej i niezwykle urokliwą doliną rzeki Supraśl. Wraz ze swoimi dopływami tworzy ona układ półwyspu ze wzniesieniem, na którym usytuowany jest Klasztor Męski Zwiastowania N.M.P. To od niego zaczęła się historia Supraśla. Legenda głosi, że mnisi z pobliskiego Gródka, po kilkudniowych modłach “puścili” z biegiem rzeki Supraśl drewniany krzyż, prosząc aby zatrzymał się w miejscu, które będzie najlepiej nadawało się na lokalizację ich nowego klasztoru. 

Supral 1

Zagłębie zabytków
Ale Supraśl to nie tylko przepiękny Monastyr. To również liczne zabytki: Pałac Buchholtzów (obecnie Liceum Plastyczne) z zabudowaniami: stajnią, wozownią, stróżówką oraz zachowanymi fragmentami parku secesyjnego – jednego z nielicznych w tej części Polski,  Dom Ogrodnika zwany również Starą Pocztą, kościół katolicki p.w. Świętej Trójcy, neogotycki kościół  p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Ratusz Miejski, dawna siedziba żeńskiej szkoły, gdzie w czasach zaborów prowadzono tajne lekcje nauczania języka polskiego, czy unikalny przykład drewnianego modernizmu – Dom Ludowy. Spacerując uliczkami Supraśla warto też odwiedzić Dom Kleina obecną siedzibę Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, który w XIX wieku służył jako dom administratora fabryki włókienniczej Buchholzów oraz siedzibę Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego – dawny Biały Dworek – wybudowany w 1822 r. przez ostatniego unickiego hierarchę z Supraśla, biskupa Leona Ludwika Jaworowskiego. 
Wzdłuż ulicy 3-go Maja stoją sędziwe drewniane ”Domy Tkaczy”. Trudno uwierzyć, że w XIX wieku, miejscowość ta  była bardzo prężnie działającym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Po powstaniu listopadowym, w wyniku przesunięcia granicy celnej do Supraśla przeniesiono ze Zgierza i Łodzi kilka firm włókienniczych, właścicielami których byli m.in.: Adolf Buchholtz, Wilhelmem Fryderykiem Zachertem oraz fabrykanci z rodziny Altów, Aunertów i Jansenów. To dzięki budowie tych zakładów włókienniczych ukształtował sie wizerunek przemysłowego Supraśla, po których do czasów współczesnych pozostał nienaruszony układ urbanistyczny miasteczka, założenia parkowo-ogrodowe, świątynie różnych wyznań oraz liczne mieszkania fabrykantów i robotników, takich jak Pałac Buchholtza, Domy Tkaczy.

Unikalny mikrokilmat
Supraśl jest jednym z najmłodszych polskich uzdrowisk. Tradycje uzdrowiskowe i letniskowe sięgają czasów międzywojnia, kiedy w  1924 r. wybudowano Sanatorium Złotego Krzyża dla cierpiących na gruźlicę, utrzymywane przez Stowarzyszenie Urzędników Państwowych. Balsamiczne powietrze okazało się mieć zbawienny wpływ  dla chorych na płuca i dla rekonwalescentów po zawałach serca. Wyodrębnienie strefy ochrony uzdrowiskowej umożliwia zarówno rozwijanie i prowadzenie funkcji lecznictwa uzdrowiskowego jak również powstawanie usług turystycznych, gdzie głównym walorem, decydującym o rozwoju turystyki uzdrowiskowej jest przyroda. 

Miejscowość ta ma swoje “czarne złoto”. To złoża borowin posiadających niezwykłe właściwości lecznicze. Dlatego też Supraśl od 2002 roku może się poszczycić status Uzdrowiska nizinnego, klimatycznego, borowinowego. Unikatowość uzdrowiska Supraśl polega na „pełnym wykorzystaniu” lasu do celów leczniczych oraz rekreacyjnych. Położenie na polanie leśnej otoczonej ze wszystkich stron borami sosnowymi, przez która wije się koryto rzeki Supraśl daje niepowtarzalne szanse rozwoju bazy kształtowania atrakcyjności krajobrazu.

Położenie geograficzne Supraśla, w szczególności jego stref uzdrowiskowych w warunkach kształtowanych przez klimat nizinny powodują, że uzdrowisko to nadaje się do prowadzenia kierunków klimatoterapii w zakresie helioterapii, aeroterapii i kinezyterapii. W oparciu o udokumentowane właściwości lecznicze naturalnych surowców i właściwości lecznicze klimatu Minister Zdrowia ustalił dla Uzdrowiska Supraśl następujące kierunki lecznicze: choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, choroby kardiologiczne, choroby ortopedyczno- urazowe, choroby reumatologiczne.

W uzdrowisku funkcjonuje jedno sanatorium oraz trzy hotele SPA o standardzie 3 *. Jest tu też Dom Pielgrzyma oraz Hostel w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bukowisko”. Na turystów czekają liczne ścieżki ruchowe usytuowane w Leśnym Park Uzdrowiskowym oraz piękna promenada nadrzeczna z urządzeniami do kinezyterapii.

Statystyczny portret Gminy

Odwiedź stronę gminy

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl