P Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF (numer naboru: RPPD.07.02.02-IZ.00-20-001/21)

P Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF (numer naboru: RPPD.07.02.02-IZ.00-20-001/21)

P Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF (numer naboru: RPPD.07.02.02-IZ.00-20-001/21)

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl