Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego w zakresie gospodarowania energią i gospodarowania zasobami

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż sprzętu laboratoryjnego w zakresie gospodarowania energią i gospodarowania zasobami w ramach projektu: „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”, jest dostępne na stronie:  https://bof.ezamawiajacy.pl/ 

 Przetarg obejmuje 6 następujących części:

  • Część 1. Dostawa, montaż i pierwsze uruchomienie peleciarki i młyna bijakowego
  • Część 2. Dostwa, montaż oraz pierwsze uruchomienie pyłomierza
  • Część 3. Dostawa, montaż oraz pierwsze uruchomienie pyłomierza pyłów organicznych
  • Część 4. Dostawa i montaż stołów do laboratoriów ecoKompetencji
  • Część 5. Dostawa i montaż krzeseł do laboratoriów ecoKompetencji
  • CZĘŚĆ 6. - Dostawa i montaż biurka i krzesła nauczycielskiego do laboratoriów ecoKompetencji

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl