Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: REALIZACJA SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie usługi pn.: REALIZACJA SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU w ramach projektu „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami” jest dostępne na stronie: https://bof.ezamawiajacy.pl/

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl