Ogłoszenie o zamówieniu usługi na pełnienie funkcji ds. Kompetencji Nauczycieli

Ogłoszenie o zamówieniu usługi na pełnienie funkcji ds. Kompetencji Nauczycieli jest dostępne na stroniehttps://bof.ezamawiajacy.pl/

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl