Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia obejmującego wskazanie procedur dot. sprzedaży terenów inwestycyjnych uzbrojonych przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach Podziałania 1.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl