30.01. 2019 r. Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków na 2019 rok

Informujemy, że Uchwałą nr 17/132/2019 Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 29 stycznia 2019 r. przyjął zmianę Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

LINK: Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na  2019 rok

Obowiązuje od 30 stycznia 2019 r.

W zakresie konkursów dedykowanych BOF nie nastąpiły zmiany.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl