26.06.2018 Komunikat dot. naboru projektów w poddziałaniu 7.2.2.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z treścią komunikatu z 15 maja 2018 roku informują, że nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:

Osi Priorytetowej VII: Poprawa spójności społecznej

Działania 7.2: Rozwój usług społecznych

Poddziałania 7.2.2: Rozwój usług społecznych w ramach BOF

zostanie ogłoszony 29 czerwca 2018 roku.

Ogłoszenie przedmiotowego naboru zostanie opublikowane na stronach  www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz www.bof.org.pl.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl