Komunikat z 25.01.2023 r. Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków na 2023 rok

Informujemy, że Uchwałą nr 18/5901/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. przyjęto zmianę Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram został zamieszczony na stronie www.rpo.wrotapodlasia.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz BIP UMWP.

Aktualny harmonogram. 

Obowiązuje od 25.01.2023 r.

W zakresie konkursów dedykowanych BOF nie nastąpiły zmiany.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl