Komunikat z dn. 18.03.2021r. - Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków na 2021 rok

Informujemy, że Uchwałą nr 193/3248/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 18 marca 2021 r. został przyjęty zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Harmonogram zostanie zamieszczony na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl, na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na BIP UMWP.

Aktualny harmonogram

Link

Obowiązuje od 18.03.2021 r.

Nastąpiły zmiany w zakresie konkursów dedykowanych BOF

 

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl