03.02.2020 Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków na 2020 roku

Informujemy, że Uchwałą nr 100/1580/2020  Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 30 stycznia 2020 r. została przyjęta I zmiana Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2020 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Aktualny Harmonogram:  http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/harmonogram_naborow_wnioskow/harmonogram-naborow-wnioskow.html

Obowiązuje od 30.01.2020 r.

W zakresie konkursów dedykowanych BOF nie nastąpiły zmiany.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl