Harmonogram naborów wniosków - o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach RPOWP 2014–2020

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przyjętym 29 listopada 2016 r., uchwałą nr 176/2300/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017. LINK 

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl