Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF (numer naboru: RPPD.08.04.02-IZ.00-20-001/22

Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF (numer naboru: RPPD.08.04.02-IZ.00-20-001/22

Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych i zdrowotnych w obszarze BOF (numer naboru: RPPD.08.04.02-IZ.00-20-001/22

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl