Czarna Białostocka

Czarna Białostocka

zlokalizowana jest przy linii kolejowej Warszawa - Grodno oraz przy drodze krajowej nr 19 wiodącej do przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. Teren gminy to w przeważającej mierze piękne lasy Puszczy Knyszyńskiej z wyznaczonymi rezerwatami przyrody - fragmentami puszczy zbliżonymi do pierwotnych.

 

Czarna Bialostocka 3
Miasto usytuowane jest na polanie leśnej, a w jego sąsiedztwie znajduje się malowniczy zalew Czapielówka. Położenie wśród lasów stwarza dogodne warunki do wypoczynku przez cały rok. To wymarzone miejsce do imprez plenerowych, dla wędkarzy oraz miłośników kąpieli wodnych i słonecznych, a w lasach dla zbieraczy runa leśnego i spacerowiczów. Gmina nie posiada wielu zabytkowych budowli, jednak warto zatrzymać się przy kościele pw. Świętej Rodziny z drewnianym wystrojem wnętrza ozdobionym porożami oraz przykościelną kaplicą z kolekcją starych krzyży, oryginalny kościół w kształcie okrętu z wielką kotwicą pw. Jezusa Miłosiernego, a także malowniczo położonej na wzgórzu cerkwi prawosławnej pw. Św. Niewiast Miro Niosących z nowoczesnym ikonostasem. Nieopodal, w Czarnej Wsi Kościelnej warto zobaczyć wybudowany w latach 1913-1921 neogotycki kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej z pięknymi złoceniami wewnątrz i witrażami. Na uwagę zasługuje budynek starej Wyłuszczarni Nasion z 1934 r. przy Nadleśnictwie Czarna Białostocka. Tuż obok - ścieżka edukacyjna z informacjami o pracy leśnika, hodowli i ochronie lasu. Atrakcją jest lokomotywa parowa – relikt leśnej kolejki wąskotorowej. Na ścieżce Szlakiem Powstania Styczniowegoodnajdziemy pomniki, mogiły i krzyże przypominające historię Polaków walczących o niepodległość Ojczyzny – Mogiłkę i Górę Powstańców w pobliżu rezerwatu Taboły. Przez gminę przebiega Szlak Rękodzieła Ludowego Podlasia. Tu możemy się zetknąć z ginącymi zawodami: garncarza, kowala, łyżkarza. Największą ostoją rzemiosła ludowego, w szczególności z zakresu ceramiki siwej jest Czarna Wieś Kościelna. Rękodzielnicy oferują pokazy wyrobu, jak również naukę zawodu. Techniki twórczości ludowej związanej z regionalnymi tradycjami można też poznać w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie. Wyznaczone szlaki turystyczne, wiodące przez atrakcyjne krajobrazowo i przyrodniczo tereny zachęcają do wycieczek pieszych: niebieski „Królowej Bony”, zielony „Sławińskiego”, żółty „Dawnego pogranicza”, żółty „Supraski” i czerwony „Puszczański” oraz rowerowych: zielony -„Kresowe wędrówki” i „Z Puszczy Knyszyńskiej do doliny Biebrzy” – niebieski”.

Statystyczny portret Gminy

Odwiedź stronę gminy

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl