Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów dotyczące naboru wniosków Poddziałań 7.2.2/8.4.2 RPOWP - Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) wraz z Instytucją Pośredniczącą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BOF) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.
Spotkanie odbędzie się 16 maja 2016 r. (poniedziałek), w godz. 10.00 – 13.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, sala konferencyjna 318 (III piętro). 
Dla kogo
Spotkanie informacyjne będzie skierowane do wszystkich podmiotów (z wyłączeniem osób fizycznych) w szczególności:

  • - jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych
  • - partnerstw  JST z jednostkami spoza sektora publicznego
  • - instytucji pomocy i integracji społecznej
  • - jednostek organizacyjnych systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
  • - podmiotów ekonomii społecznej
  • - organizacji pozarządowych

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program

Podczas spotkania omówione zostaną zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.
Część spotkania dotycząca Generatorów Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS oraz GWA EFRR) opierać się będzie o pytania uczestników spotkania. W związku z tym prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań dotyczących Generatora. Pytania / zagadnienia do omówienia podczas spotkania należy wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym online lub przesłać odrębnym e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Plan spotkania
  9.30 – 10.00 rejestracja uczestników
10.00 – 12.00 omówienie zasad naboru i regulaminu konkursu w ramach ogłoszonego konkursu (część wspólna, szczegółowe informacje w zakresie EFS, szczegółowe informacje w zakresie EFRR) 
12.00 – 12.15 przerwa
12.15 – 13.00 pytania i odpowiedzi
13.00 – 13.30 omówienie pytań dotyczących Generatorów Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS i GWA EFRR)
Zgłoszenie na spotkanie
Rekrutacja na szkolenie trwa od 6 maja 2016 do 12 maja 2016 r. do godz. 14.30. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.
Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-beneficjentow---projekty-zintegrowane-poddzialanie-722842.html 
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

biuro@bof.org.pl