Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” trwały od 8 listopada 2022 roku do 29 grudnia 2022 r. Uwagi do projektu dokumentu mogły przedstawić wszystkie zainteresowane osoby i podmioty. Konsultacje społeczne odnoszące się do prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku” prowadzone były na szeroką skalę, z udziałem różnych interesariuszy i mieszkańców BOF w trzech formułach:

  1. w formule bezpośredniej,
  2. w formule online,
  3. w formule korespondencji mailowej i papierowej.

Szczegółowe informacje zawarte są w „Raporcie z konsultacji społecznych prowadzonych w ramach prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 roku”.


W dniu 15 listopada odbyły się pierwsze konsultacje społeczne odnoszące się do projektu Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 (Strategia 2030). W spotkaniu, które miało miejsce na Stadionie Miejskim w Białymstoku, udział wzięli Prezydent Miasta Białegostoku, członkowie Stowarzyszenia BOF, eksperci pracujący przy opracowaniu Strategii 2030 oraz mieszkańcy BOF.
Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF, Pani dr hab. Dorota Perło, zaprezentowała zakres prac, priorytety oraz założenia konsultowanego dokumentu. Po krótkich wypowiedziach ekspertów, każdego w swojej dziedzinie tematycznej, rozpoczęła się dyskusja i zgłaszanie uwag przez mieszkańców.
Spotkanie było inauguracją procesu konsultacyjnego Strategii 2030, który oprócz spotkań stacjonarnych prowadzony jest również online. Uuwagi do projektu Strategii można zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego. Uwagi przyjmowane są do dnia 13 grudnia 2022 r.
Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach społecznych!
 
15.11.2022 11
 
15.11.2022 11
 
15.11.2022 11
 
15.11.2022 11
 
15.11.2022 11
 
15.11.2022 11
 
15.11.2022 11
 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego serdecznie zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z obszaru BOF do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do 2030 r. 

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 15 listopada 2022 r. (wtorek) o godzinie 16:00 na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Mapa dojazdu do miejsca spotkania dostępna tutaj.

Projekt Strategii jest już dostępny tutaj. 

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza do 13 grudnia 2022 r. 

KLIKNIJ -  formularz do zgłaszania uwag.

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38