21.08.2019 Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków na 2019 rok

Informujemy, że 64/1001/2019  Zarządu Województwa Podlaskiego,  w dniu 20 sierpnia 2019 r. zostały przyjęte zmiany  Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

LINK

Obowiązuje od 21.08.2019.

W zakresie konkursów dedykowanych BOF nie nastąpiły zmiany.

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38