Komunikat z dn.29.07.2022 r.

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje o wydłużeniu terminu oceny projektów. Ocena formalno-merytoryczna wniosków (Etap 4 wyboru projektów) nastąpi w sierpniu 2022 r. (uprzednio termin ustalono na maj - lipiec 2022 r.).

Pełna treść komunikatu

Link

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38