Komunikat z dn. 29.04.2022

Zarząd Województwa Podlaskiego - jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - jako Instytucja Pośrednicząca informują, że zmianie uległ Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść komunikatu

Zmiany obowiązują od 29.04.2022 r.

LINK

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38