Dokumenty

Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne


Zapytanie ofertowe na opublikowanie cyklu 30-tu artykułów sponsorowanych w dzienniku prasowym w formie drukowanej

22.06.2017 Zapytanie

Załączniki

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 2

Odpowiedź na pytanie 3

Informacja o zamknieciu zapytania ofertowego

 

 

Zapytanie ofertowe na realizację usług doradczych oraz usług szkoleniowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

26.05.2017 Zapytanie

Załączniki

 

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w 2017 roku

11.05.2017 Zapytanie

Załączniki

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji, studium wykonalności i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) portalu internetowego e-usług turystycznych dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

20.04.2017 Zapytanie

Załączniki

Odpowioedź na pytanie

Informacja o wyborze

 

 

Zapytanie ofertowe na przebudowę i dostosowanie oraz  administrowanie strony internetowej Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

14.04.2017 Zapytanie

Załączniki

Informacja o wyborze

 

 

 

Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i obsługę konferencji nt. "Inwestycje w rozwój kształcenia zawodowego w obszarach funkcjonalnych w Polsce"

13.04.2017 Zapytanie

Załączniki

Informacja o wyborze

 

Zapytanie ofertowe na realizację usług doradczych oraz usług szkoleniowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

28.03.2017 Zapytanie

Załączniki

Informacja o wyborze

Informacja

 

Zapytanie ofertowe na opracowania szczegółowego scenariusza warsztatu dotyczącego popularyzacji nauki oraz przeprowadzenia 10 warsztatów w gminach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

13.02.2017 Zapytanie

Załączniki

Odpowiedzi na pytania

Informacja o wyborze


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej z zakresu kontroli projektów

17.10.2016 Zapytanie

Załączniki

Wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego w zakresie doświadczenia Wykonawcy

Informacja o wyborze


Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i obsługę konferencji

29.07.2016 Zapytanie

Załączniki

Informacja o wyborze


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej

22.06.2016 Zapytanie

Załączniki

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 2

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych

06.05.2016 zapytanie

Załącznik

Odpowiedź na pytanie

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji oraz kompleksową organizację zagranicznej wizyty studyjnej

22.04.2016 zapytanie

Załącznik

Informacja o wyborze

Informacja

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej

19.04.2016 zapytanie

Załącznik

Odpowiedź na pytanie

Wyjaśnienie dot. zapytania ofertowego

Informacja o wyborze


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjno - administracyjnych

01.04.2016 zapytanie

Załącznik

Informacja o wyborze


Zapytanie ofertowe na usługę doradczą w zakresie zamówień publicznych

04.03.2016 zapytanie

Załącznik

Odpowiedź na pytania

Informacja o wyborze

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową w 2016 roku

04.03.2016 zapytanie

Załącznik

Sprostowanie do zapytania ofertowego na usluge cateringowa z dn. 4 marca

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjno - administracyjnych


01.03.2016 ogłoszenie

Wynik postępowania

ZalącznikZapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

12.02.2016 zapytanie

Załącznik 1

Załączniki 2-3

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE DLA SZKÓŁ/PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe na usługę doradztwa

31.12.2015 zapytanie

Załącznik

Odpowiedź na pytania

Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na usługę ekspercką

14.12.2015 zapytanie

Załącznik

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 2

Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową

03.12.2015 zapytanie

Załącznik

Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli

03.12.2015 zapytanie

Załączniki

Odpowiedź na pytanie

Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy

16.11.2015 zapytanie

Załączniki

Sprostowanie do zapytania ofertowego na sprzęt komputerowy

Załączniki

Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na materiały promocyjno-informacyjne

04.11.2015 zapytanie

Załączniki

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytania 2

Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na utrzymanie strony internetowej

28.10.2015 zapytanie

Załączik 1

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytania 2

Odpowiedź na pytania 3

Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe dot. pomocy publicznej

22.10.2015 zapytanie

Załączik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Wynik postępowania

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. oceny i wyboru projektów

22.10.2015 zapytanie

Wzory oswiadczeń

Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe szkolenia

22.10.2015 zapytanie

Załączik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Odpowiedź na pytanie

Wynik postępowania

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent ds. oceny i wyboru projektów

19.10.2015 zapytanie

Wzory oswiadczeń

Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na biegłego rewidenta.

15.10.2015 zapytanie

Załączik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Odpowidź na pytanie.

Odpowidź na pytanie nr 2.

Wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego i biurowego.

31.07.2015 zapytanie

19.08.2015 wynik postępowania

Zapytanie ofertowe na doradztwo.

31.07.2015 zapytanie

08.09.2015 wynik postepowania

Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe.

31.07.2015 zapytanie

19.08.2015 wynik postepowania

Zapytanie ofertowe na wynajem lokalu biurowego.

30.07.2015 zapytanie

19.08.2015 wynik postepowania

Ogłoszenia - praca

1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Główny specjalista ds. doradztwa i informacji

3.07.2015

20.07.2015 wynik postepowania


2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik pionu ds. oceny i wyboru projektów

Wzory oświadczeń

 

3.07.2015

20.07.2015 wynik postepowania

 

Obsługa prawna Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

ogłoszenie
SIWZ
załączniki
umowa

18.03.2015

Wynik postępowania

ogłoszenie wyniku

2.04.2015

 

Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF

ogłoszenie
SIWZ
załączniki
umowa

06.02.2015

Zmiany w Ogłoszeniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana SIWZ

16.02.2015

Zmiany w Ogłoszeniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17.02.2015

Wynik postępowania

ogłoszenie wyniku

6.03.2015

Obsługa prawna Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF

ogłoszenie
SIWZ
załączniki
umowa

06.02.2015

Zmiany w Ogłoszeniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana SIWZ

16.02.2015

Wynik postępowania

ogłoszenie wyniku

6.03.2015

  • (function() { if (document.querySelector('html').className.split(' ')[1] != 'ie8') { var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true; po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); } })();
  • (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
  • (function (w, d, load) { var script, first = d.getElementsByTagName('SCRIPT')[0], n = load.length, i = 0, go = function () { for (i = 0; i < n; i = i + 1) { script = d.createElement('SCRIPT');script.type = 'text/javascript';script.async = true; script.src = load[i];first.parentNode.insertBefore(script, first); } } if (w.attachEvent) { w.attachEvent('onload', go); } else { w.addEventListener('load', go, false); } }(window, document, ['//assets.pinterest.com/js/pinit.js']));

01.08.2016 Zapytanie

Załączniki

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 2

Wydłużenie terminu składania ofert

Informacja o wyborze


Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację i obsługę konferencji

29.07.2016 Zapytanie

Załączniki

Informacja o wyborzeZapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej

22.06.2016 Zapytanie

Załączniki

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 2

Informacja o wyborze


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych

06.05.2016 zapytanie

Załącznik

Odpowiedź na pytanie

Informacja o wyborze


Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji oraz kompleksową organizację zagranicznej wizyty studyjnej

22.04.2016 zapytanie

Załącznik

Informacja o wyborze

Informacja


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi szkoleniowej

19.04.2016 zapytanie

Załącznik

Odpowiedź na pytanie

Wyjaśnienie dot. zapytania ofertowego

Informacja o wyborzeOgłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjno - administracyjnych

01.04.2016 zapytanie

Załącznik

Informacja o wyborzeZapytanie ofertowe na usługę doradczą w zakresie zamówień publicznych

04.03.2016 zapytanie

Załącznik

Odpowiedź na pytania

Informacja o wyborze


Zapytanie ofertowe na usługę cateringową w 2016 roku

04.03.2016 zapytanie

Załącznik

Sprostowanie do zapytania ofertowego na usluge cateringowa z dn. 4 marca

Informacja o wyborze


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. organizacyjno - administracyjnych


01.03.2016 ogłoszenie

Wynik postępowania

Zalącznik
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

12.02.2016 zapytanie

Załącznik 1

Załączniki 2-3

Wynik postępowania


OGŁOSZENIE DLA SZKÓŁ/PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z BIAŁOSTOCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Ogłoszenie


Zapytanie ofertowe na usługę doradztwa

31.12.2015 zapytanie

Załącznik

Odpowiedź na pytania

Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe na usługę ekspercką

14.12.2015 zapytanie

Załącznik

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 2

Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową

03.12.2015 zapytanie

Załącznik

Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli

03.12.2015 zapytanie

Załączniki

Odpowiedź na pytanie

Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy

16.11.2015 zapytanie

Załączniki

Sprostowanie do zapytania ofertowego na sprzęt komputerowy

Załączniki

Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe na materiały promocyjno-informacyjne

04.11.2015 zapytanie

Załączniki

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytania 2

Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe na utrzymanie strony internetowej

28.10.2015 zapytanie

Załączik 1

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytania 2

Odpowiedź na pytania 3

Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe dot. pomocy publicznej

22.10.2015 zapytanie

Załączik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Wynik postępowania


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty ds. oceny i wyboru projektów

22.10.2015 zapytanie

Wzory oswiadczeń

Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe szkolenia

22.10.2015 zapytanie

Załączik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Odpowiedź na pytanie

Wynik postępowania


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent ds. oceny i wyboru projektów

19.10.2015 zapytanie

Wzory oswiadczeń

Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe na biegłego rewidenta.

15.10.2015 zapytanie

Załączik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Odpowidź na pytanie.

Odpowidź na pytanie nr 2.

Wynik postępowania


Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego i biurowego.

31.07.2015 zapytanie

19.08.2015 wynik postępowania


Zapytanie ofertowe na doradztwo.

31.07.2015 zapytanie

08.09.2015 wynik postepowania


Zapytanie ofertowe na usługi cateringowe.

31.07.2015 zapytanie

19.08.2015 wynik postepowania


Zapytanie ofertowe na wynajem lokalu biurowego.

30.07.2015 zapytanie

19.08.2015 wynik postepowania


Ogłoszenia - praca

1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Główny specjalista ds. doradztwa i informacji

3.07.2015

20.07.2015 wynik postepowania


2. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik pionu ds. oceny i wyboru projektów

Wzory oświadczeń

 

3.07.2015

20.07.2015 wynik postepowania

 


Obsługa prawna Biura Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

ogłoszenie
SIWZ
załączniki
umowa

18.03.2015

Wynik postępowania

ogłoszenie wyniku

2.04.2015

 


Świadczenie usługi w zakresie prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF

ogłoszenie
SIWZ
załączniki
umowa

06.02.2015

Zmiany w Ogłoszeniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana SIWZ

16.02.2015

Zmiany w Ogłoszeniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17.02.2015

Wynik postępowania

ogłoszenie wyniku

6.03.2015


Obsługa prawna Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF

ogłoszenie
SIWZ
załączniki
umowa

06.02.2015

Zmiany w Ogłoszeniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana SIWZ

16.02.2015

Wynik postępowania

ogłoszenie wyniku

6.03.2015