Spotkania

Informacje


31.03.2017 r.

Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów dotyczące naboru wniosków

w ramach Poddziałań 3.3.1/8.2.2 RPOWP – Kształcenie zawodowe

Informacje o szkoleniu

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na warsztaty dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Celem warsztatów jest przedstawienie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji dotyczących naboru numer: RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/17.

Warsztaty odbędą się 11 kwietnia 2017 r. (wtorek), w godz. 10.00 – 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok.

Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (plik Word) i przesłanie go na adres mailowy biuro@bof.org.pl  do 07 kwietnia 2017 r. do godz.12.00.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Do kogo?

Warsztaty są skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki/Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF. Katalog potencjalnych beneficjentów znajduje się na stronie ogłoszenia o naborze.

Program warsztatów

9.45-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-11.45

Omówienie przedmiotu konkursu RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/17 oraz jego specyfiki

Kwalifikowalność projektu, wnioskodawców i grupy docelowej

11.45-12.00

Przerwa

12.00-13.30

Kryteria wyboru projektów

Źródła informacji o funduszach europejskich

13.30-14.00

Przerwa obiadowa

14.00-15.00

Konsultacje indywidualne

Czas trwania poszczególnych modułów szkoleniowych jest każdorazowo dopasowany do potrzeb grupy.

Organizator szkolenia

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok, tel.  85 661 15 38, e-mail: biuro@bof.org.pl

Szkolenie jest finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

 


31.03.2017 r.

Warsztaty dla potencjalnych beneficjentów dotyczące naboru wniosków

w ramach Poddziałań 3.1.3/8.2.2 RPOWP - Edukacja przedszkolna

Informacje o szkoleniu

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na warsztaty dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Celem warsztatów jest przedstawienie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji dotyczących naboru numer: RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17.

Warsztaty odbędą się 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek), w godz. 10.00 – 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok.

Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (plik Word) i przesłanie go na adres mailowy biuro@bof.org.pl  do 07 kwietnia 2017 r. do godz.12.00.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Do kogo?

Warsztaty są skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF/Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF. Katalog potencjalnych beneficjentów znajduje się na stronie ogłoszenia o naborze.

Program warsztatów

9.45-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-11.45

Omówienie przedmiotu konkursu RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17 oraz jego specyfiki

Kwalifikowalność projektu, wnioskodawców i grupy docelowej

11.45-12.00

Przerwa

12.00-13.30

Kryteria wyboru projektów

Źródła informacji o funduszach europejskich

13.30-14.00

Przerwa obiadowa

14.00-15.00

Konsultacje indywidualne

Czas trwania poszczególnych modułów szkoleniowych jest każdorazowo dopasowany do potrzeb grupy.

Organizator szkolenia

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Mickiewicza 74, lok. 6, 15-232 Białystok,tel.  85 661 15 38,e-mail: biuro@bof.org.pl

Szkolenie jest finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

 


Informacja o spotkaniu

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 3.3.1 i Poddziałania 8.2.2 (projekty zintegrowane)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) wraz z Instytucją Pośredniczącą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BOF) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (projekty zintegrowane).

Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2016 r. (czwartek), w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, sala konferencyjna 318B (III piętro).
Dla kogo
Spotkanie informacyjne będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Poddziałania 3.3.1/Poddziałania 8.2.2 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki. Katalog potencjalnych beneficjentów znajduje się na stronie ogłoszenia o naborze.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Program
Podczas spotkania omówione zostaną zasady naboru wniosków ramach Poddziałania 3.3.1/Poddziałania 8.2.2.
Część spotkania dotycząca Generatora Wniosków Aplikacyjnych opierać się będzie na pytaniach uczestników spotkania. W związku z tym prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań dotyczących Generatora. Pytania/ zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz..” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres szkolenia.rpowp@wrotapodlasia.pl.
Plan spotkania
  9.30-10.00 rejestracja uczestników
10.10-11.30 omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej w ramach naboru
11.30-12.00 pytania i odpowiedzi
12.00-12.15 przerwa
12.15-13.00 omówienie pytań dotyczących Generatorów Wniosków Aplikacyjnych
Zgłoszenie na spotkanie
Rekrutacja na spotkanie trwa do 16 czerwca 2016 r.
Z uwagi na zapewnienie udziału jak najszerszemu gronu potencjalnych beneficjentów prosimy o zgłaszania się maksymalnie dwóch osób reprezentujących daną instytucję.
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-beneficjentow-poddzialania-331-i-poddzialania-822-projekty-zintegrowane.html
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944, lub e-mail: szkolenia.rpowp@wrotapodlasia.pl


Informacja o spotkaniu

Spotkanie informacyjne w Białymstoku dotyczące zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) wraz z Instytucją Pośredniczącą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BOF) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF/Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2016 r. (czwartek), w godz. 10.00 – 13.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, sala konferencyjna 318 (III piętro).
Dla kogo
Spotkanie informacyjne będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Poddziałania 3.1.3/Poddziałania 8.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF. Katalog potencjalnych beneficjentów znajduje się na stronie ogłoszenia o naborze.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Program
Podczas spotkania omówione zostaną zasady naboru wniosków ramach Poddziałania 3.1.3./Poddziałania 8.2.2.
Część spotkania dotycząca Generatora Wniosków Aplikacyjnych opierać się będzie na pytaniach uczestników spotkania. W związku z tym prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań dotyczących Generatora. Pytania/ zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz.” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres izabela.lasota@wrotapodlasia.pl.
Plan spotkania
  9.30-10.00 rejestracja uczestników
10.00-10.15 źródła informacji o Funduszach Europejskich
10.15-12.00 omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej w ramach naboru
12.00-12.15 przerwa
12.15-13.00 pytania i odpowiedzi
13.00-13.30 omówienie pytań dotyczących Generatorów Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS i GWA EFRR)
Zgłoszenie na spotkanie
Rekrutacja na spotkanie trwa do 22 czerwca 2016 r.
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/spotkanie-informacyjne-w-bialymstoku-dotyczace-zapewnienia-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej-w-ramach-bof.html
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 0 8013 08013.

 


Informacja o spotkaniu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) wraz z Instytucją Pośredniczącą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BOF) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.
Spotkanie odbędzie się 16 maja 2016 r. (poniedziałek), w godz. 10.00 – 13.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, sala konferencyjna 318 (III piętro).
Dla kogo
Spotkanie informacyjne będzie skierowane do wszystkich podmiotów (z wyłączeniem osób fizycznych) w szczególności:

  • - jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych
  • - partnerstw  JST z jednostkami spoza sektora publicznego
  • - instytucji pomocy i integracji społecznej
  • - jednostek organizacyjnych systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
  • - podmiotów ekonomii społecznej
  • - organizacji pozarządowych

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program

Podczas spotkania omówione zostaną zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w ramach Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF.
Część spotkania dotycząca Generatorów Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS oraz GWA EFRR) opierać się będzie o pytania uczestników spotkania. W związku z tym prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań dotyczących Generatora. Pytania / zagadnienia do omówienia podczas spotkania należy wpisać w pole „Komentarz” w formularzu rejestracyjnym online lub przesłać odrębnym e-mailem na adres szkolenia.rpowp@wrotapodlasia.pl.
Plan spotkania
  9.30 – 10.00 rejestracja uczestników
10.00 – 12.00 omówienie zasad naboru i regulaminu konkursu w ramach ogłoszonego konkursu (część wspólna, szczegółowe informacje w zakresie EFS, szczegółowe informacje w zakresie EFRR)
12.00 – 12.15 przerwa
12.15 – 13.00 pytania i odpowiedzi
13.00 – 13.30 omówienie pytań dotyczących Generatorów Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS i GWA EFRR)
Zgłoszenie na spotkanie
Rekrutacja na szkolenie trwa od 6 maja 2016 do 12 maja 2016 r. do godz. 14.30. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.
Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-beneficjentow---projekty-zintegrowane-poddzialanie-722842.html
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944, lub e-mail: szkolenia.rpowp@wrotapodlasia.pl


Informacja o szkoleniu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (IZ RPOWP) wraz z Instytucją Pośredniczącą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BOF) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF.

Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia 2016 r. (poniedziałek), w godz. 10.00 – 13.15 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, sala konferencyjna 318 (III piętro).
Dla kogo
Spotkanie informacyjne będzie skierowane do wszystkich podmiotów, w szczególności:
- organów prowadzących szkoły i placówki, w tym technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
- pracodawców i przedsiębiorców,
- jednostek naukowych, w tym uczelni,
- organizacji pozarządowych,
- IOB (instytucji otoczenia biznesu) oraz powiązań kooperacyjnych.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Plan spotkania

9.30 – 10.00

rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

omówienie założeń Centrum Kompetencji BOF

10.15 – 11.45

omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej w ramach ogłoszonego konkursu

11.45 – 12.00

przerwa

12.00 – 13.00

omówienie Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS)

13.00 – 13.15

pytania i odpowiedzi

Zgłoszenie na spotkanie
Rekrutacja na szkolenie trwa od 1 kwietnia 2016 r. do 7 kwietnia 2016 r. do godz. 14.30. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej. Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem:
https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/wez_udzial_w_szkoleniach_i_konfe/spotkanie-informacyjne-w-ramach-naboru-do-poddzialania-332-stworzenie-centrum-kompetencji-bof.html

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944, lub e-mail: szkolenia.rpowp@wrotapodlasia.pl