Strategia ZIT BOF

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 5) została przyjęta Uchwałą nr 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 8 lutego 2019 r.

Uchwała nr 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 8 lutego 2019 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 5) została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 26/272/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z 5 marca 2019 r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Opinią z 8 marca 2019 r. Poziom alokacji na realizacje Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 nie uległ zmianie.

okładka

Opinia IZ RPOWP w zakresie możliwości finansowania Strategii ZIT BOF w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz identyfikacji projektów pozakonkursowych zgłoszonych w ramach Strategii ZIT BOF z dnia 5 marca 2019 r.

Opinia Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych z dnia 8 marca 2019 r.


Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 3) została przyjęta Uchwałą nr 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z 12 lutego 2016 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 (wersja 3) została pozytywnie zaopiniowana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 119/1414/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z 23 lutego 2016 r., a przez Ministra Rozwoju Opinią z 3 marca 2016 r. W RPOWP 2014-2020 w ramach wybranych priorytetów inwestycyjnych na realizację Strategii ZIT BOF przeznaczono 76 mln EUR (6,26% alokacji RPOWP), przy czym alokacja EFRR wynosi 67,2 mln EUR (7,70% alokacji RPOWP z EFRR) i alokacja EFS wynosi 8,8 mln EUR (2,58% alokacji RPOWP z EFS).

2017 08 21 090228

Opinia IZ RPOWP w zakresie możliwości finansowania Strategii ZIT BOF w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz identyfikacji projektów pozakonkursowych zgłoszonych w ramach Strategii ZIT BOF z dnia 23.02.2016 r.

Opinia Ministra Rozwoju w zakresie zgodności Strategii ZIT BOF z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych z dnia 03.03.2016 r.

 


Raporty z realizacji Strategii ZIT BOF

W celu prawidłowego wdrażania Strategii ZIT BOF przygotowywane są roczne raporty na temat stanu zaawansowania realizacji Strategii ZIT BOF.

Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, RAPORT 2019 r. przyjęty Uchwałą Zarządu SBOF nr  14/2020 z dnia 19 maja 2020 r.

PIerwsza strona raportu z realizacji strategii za 2019

 

Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, RAPORT 2018 r. przyjęty Uchwałą Zarządu SBOF nr  8/2019 z dnia 22 marca 2019 r.

Pierwsza strona raportu

Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, RAPORT 2017 r. przyjęty Uchwałą Zarządu SBOF nr  8/2018 z dnia 1 marca 2018 r.

2018 03 05 110841

 

Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, RAPORT 2016 r. przyjęty Uchwałą Zarządu SBOF nr 15/2017 z dnia 21 marca 2017 r.

2017 08 21 090643

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

Newsletter