Konferencja

Program konferencji

Energia jest obecnie podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój współczesnej gospodarki, zapewniającym funkcjonowanie gospodarstw domowych, a w efekcie jakości życia mieszkańców. Produkcja energii z kopalnych surowców energetycznych w technologicznie przestarzałych zakładach stanowi największe źródło emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Jest to obecnie jedno z groźnych antropogenicznych obciążeń biosfery, które prowadzi do zachwiania równowagi w przebiegu globalnych procesów przyrodniczych.

Władze lokalne mają do odegrania istotną rolę w poszukiwaniu rozwiązań aktualnych problemów energetycznych i klimatycznych mających na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez m.in. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, a w konsekwencji budowę zrównoważonego energetycznie społeczeństwa.

Efektywność energetyczna jest centralnym elementem unijnej strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Strategii ta obejmuje trzy główne cele dotyczące energetyki i walki ze zmianami klimatycznymi, które mają zostać zrealizowane do 2020 roku, tj. : zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu do roku 1990, generowanie minimum 20% energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych oraz redukcję zużycia energii pierwotnej o 20%. Z danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest niewystarczające, należy w związku z tym podjąć działania zmierzające do zwiększenia ich wykorzystania.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wypracowanie sposobu działań w zakresie najskuteczniejszych metod racjonalnego gospodarowania energią i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obszarach funkcjonalnych miast w Polsce. Dodatkowym celem jest wzmocnienie współpracy zarówno w ramach ZIT BOF, jak również pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi w Polsce, poprzez wymianę dobrych praktyk, które wpłyną na skuteczność realizowanych projektów.

PROGRAM KONFERENCJI


Dla uczestników
 • Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego. Z uwagi na wyczerpaną liczbę miejsc, od 21 maja 2019 r. formularz rejestracyjny będzie nieatywny.
 • Organizatorzy zapewniają wyżywienie i materiały konferencyjne.
 • Organizator NIE POKRYWA kosztów noclegu ani dojazdów do/z Białegostoku.
 • Możliwość rezerwacji miejsca w hotelu na czas trwania konferencji w promocyjnej CENIE.Patronaty i sponsorzy
 
Lokalizacja

Miejsce konferencji:

 Hotel Albatros & SPA w Serwach k/Augustowa

 

Serwy 18
16-326 Płaska

Kontakt

Recepcja: tel. 87-641-88-35,
kom. 696-977-988

 
Kontakt

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Ul. Mickiewicza 74 lok. 6

15 – 232 Białystok

tel./fax 85 661 15 38

e-mail: biuro@bof.org.pl 

Prezentacje uczestników konferencji
 1. Efekty współpracy Miast i ich Obszarów Funkcjonalnych, dr hab. Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Prezes Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
 2. Efekty współpracy Miast i ich Obszarów Funkcjonalnych, dr hab. Dorota Perło Dyrektor Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
 3. Efekty współpracy w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast sieci „Jakość Powietrza”, Dr hab. Inż. Artur Badyda, Prof. PW, Politechnika Warszawska
 4.  Renewable Energy as a chance for regional development in rural areas, Wolfgang Degelmann, Energievision Frankenwald e.V.
 5. Przyroda na terenach zurbanizowanych: rola zielono-błękitnej infrastruktury w rozwiązywaniu problemów miasta xxi wieku, Dr Hab. Piotr Banaszuk, Prof. PB, Politechnika Białostocka
 6. Stan i ochrona środowiska w Polsce, Małgorzata Jelska, Ewa Sobiech, Ośrodek Statystyki Środowiska, Przyrody i Leśnictwa, Urząd Statystyczny w Białymstoku,
 7. Przepływy ludności związane z zatrudnieniem do miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych w 2016 roku, Sylwia Filas-Przybył, Tomasz Klimanek, Jacek Kowalewski, Urząd Statystyczny w Poznaniu
 8. Whose energy transition is it? Participation as key aspect of good energy, Rene Mono,
 9. Regional energy strategies - example of the climate action plan for Hajnówka Poviat, Martin Kastner, Energievision Frankenwald e.V.
 10. Doświadczenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w zakresie ekoenergetyki – prezentacja polsko-czeskiego projektu klastrowego,Bernadetta Lisson-Pastwa, SAO
 11. Czyste światło – czyste powietrze,Dr hab. Maciej Zajkowski, Prof. PB, Politechnika Białostocka,
 12. Efekty POIiŚ w obszarze energetyki w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju, Wiktor Mrozowski, Wolański sp. Z o. O.,
 13. Perspektywa finansowa 2021-2027 – kluczowe aspekty, Anna Monika Modzelewska, DG REGIO, Komisja Europejska
 14. Cel Polityki PO5 – zrównoważony rozwój miejski w przyszłej perspektywie finansowej UE, Katarzyna Szumielewicz, Dyrekcja Generalna Polityki regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska
Zdjęcia

Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

Newsletter