Konferencja

Program konferencji

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wypracowanie sposobu działań w zakresie najskuteczniejszych metod podwyższenia jakości życia na obszarach funkcjonalnych miast w Polsce. Jest to także doskonała okazją do uczczenia 100-lecia GUS jako instytucji dostarczającej informacji wykorzystywanych w diagnozowaniu, planowaniu oraz ocenie efektywności działań podejmowanych w ramach MOF.

14 czerwca 2018 r.
 8.30 - 10.00 Rejestracja uczestników, Pałac Branickich, Aula Magna, ul. Kilińskiego 1
 9.30 - 10.00 Konferencja prasowa
10.00 - 10.15 Rozpoczęcie konferencji. Wystąpienia okolicznościowe.
10.15 - 11.45 Sesja plenarna „Jakość życia”. 
                     Moderator: Andrzej Parafiniuk, Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.
                     Wprowadzenie: Wyniki badania jakości życia – w telegraficznym skrócie.

 1. Wybrane aspekty jakości życia w województwie podlaskim na podstawie badań GUS, dr Piotr Łysoń, Dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia, Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. Białostocki Obszar Funkcjonalny – miejsce atrakcyjne do pracy i życia – dr hab. Tadeusz Truskolaski, Prezes Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Prezydent Miasta Białegostoku.
 3. Wpływ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na jakość życia mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Ewa Rewakowicz, Dyrektor ZIT LOF, Urząd Miasta Lublin
 4. Kielecki Obszar Funkcjonalny – raj nie tylko dla dzieci. Atrakcyjność turystyczna w kształtowaniu jakości życia mieszkańców KOF, Mieczysław Pastuszko, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi, Urząd Miasta Kielce

        Dyskusja

11.45 - 12.00 Przerwa kawowa.

12.00 - 13.30 Sesja panelowa „Aktywność i Zdrowie”. 
                   
Moderator: Marcin Tomkiel, Rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 1. Jakość czasu wolnego – spory akademickie czy prawdziwe życie…?, prof. dr hab. Małgorzata Bombol, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 2. Sześć prawd o męskim zdrowiu, dr Dorota Szaban, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.

         Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, związków ZIT.

13.30-14.15 Przerwa obiadowa/zdjęcie

14.15-15.15 Sesja panelowa „Szczęście”.
                  Moderator: Dorota Sawicka, Rzecznik Politechniki Białostockiej

 1. Czy młodzi mieszkańcy Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego są szczęśliwi? – wyniki badań, Dariusz Andrejuk, Małgorzata Dardzińska, Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
 2. Zdrowe powietrze – szczęśliwi mieszkańcy. Przykład gminy Turośń Kościelna. – Grzegorz Jakuć, Wójt Gminy Turośń Kościelna

Panel dyskusyjny z udziałem burmistrzów i wójtów gmin BOF i innych OF, przedstawicieli GUS.

15.15-16.45 Sesja panelowa „Bezpieczeństwo i Środowisko”. 
                  Moderator: dr inż. Piotr Banaszuk, prof. PB, Politechnika Białostocka
                   Wprowadzenie: Wyniki badania jakości życia w obszarze „bezpieczeństwo i środowisko” – w telegraficznym skrócie

 1. Model współpracy Aglomeracji Opolskiej i Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z punktu widzenia interesariuszy projektu „Solidarni w obliczu zagrożeń” – bryg. Paweł Kielar, Komendant Miejski PSP w Opolu.
 2. Współpraca gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na rzecz poprawy bezpieczeństwa – projekt Bezpieczny MOF – Paweł Micek, Maciej Maścianica, Urząd Miasta Olsztyna
 3. Wsparcie rozwoju OZE na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – Justyna Płacha-Adamska, Dyrektor Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 4. Społeczny i ekonomiczny wpływ dziedzictwa kulturowego na jakość życia, Adam Walicki, Prezes Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych

          Dyskusja.

16.45-17.45 Finansowanie związków ZIT w 2019 r., Michał Ptaszyński, Zastępca Dyrektora DRPO, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Katarzyna Stachura, DRPO, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

18.30-20.00 Sesja specjalna „Białystok – miasto jakości”, Koordynator: Tomasz Buczek, Dyrektor DSR, UM w Białymstoku

20.00  Kolacja, Hotel Aristo


15 czerwca 2018 r.

8.00 Sesja specjalna „Białostocki Obszar Funkcjonalny – miejsce aktywne, aktywni mieszkańcy”, (Bieg okolicznościowy na dystansie 1918 m), Koordynator: Grzegorz Kuczyński, Prezes Fundacji Białystok Biega

      Miejsce spotkania osób spoza Białegostoku: Hotel Aristo, ul. Kilińskiego 15, godz. 7.45.

      Start : Park Zwierzyniecki, obok kładki dla pieszych na ul. Zwierzynieckiej

 https://www.google.pl/maps/dir/53.1183586,23.1633227/53.1129316,23.1617144/53.111936,23.1544419/53.1165156,23.1624034/@53.1147083,23.1520815,15.75z/data=!4m2!4m1!3e2


10.00-11.15  Sesja panelowa „Nowe możliwości współpracy gmin w ramach III filaru”, Hotel Aristo, ul. Kilińskiego 15

 1. Szkoła w Chmurze – Strategia działań Microsoft na rynku edukacyjnym, Cecylia Szymańska-Ban, Microsoft Sp. z o. o.
 2. Wspieranie zdrowego trybu życia mieszkańców przez cały rok na przykładzie wybranych działań partnerstwa Urzędu m.st. Warszawy i fundacji Skwer Sportów Miejskich, Grzegorz Gądek, Fundacja Skwer Sportów Miejskich
 3. Partnerstwo NGOs-biznes-samorząd na rzecz odpowiedzialnego terytorium w metropolii, Michał Glaser, Dyrektor Biura, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot; Małgorzata Ciecholińska, Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

       Dyskusja.

11.15 - 12.00 Warsztaty międzyinstytucjonalne, Hotel Aristo, ul. Kilińskiego 15

               Prowadzący:
              Michał Ptaszyński, Zastępca Dyrektora DRPO, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;

              Katarzyna Stachura, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;
              Wojciech Sieradzon, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju;
              Dominika Rogalińska, Dyrektor, Główny Urząd Statystyczny,
              Dorota Perło, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF,
              Dorota Wyszkowska, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku

              Moduł I

              Wprowadzenie do dyskusji – prezentacja dobrych praktyk
              Moderator: Michał Ptaszyński, Zastępca Dyrektora DRPO, MIiR

             Współpraca związków ZIT z urzędami statystycznymi w Polsce:
            1. Efekty współpracy SBOF z US w Białymstoku, Dorota Perło, Dyrektor Biura Zarządu SBOF, Dorota Wyszkowska, Zastępca Dyrektora US w Białymstoku.
            2. Efekty współpracy SAO z US w Opolu, Bernadeta Lisson-Pastwa, SAO

12.00 - 12.10 Przerwa
12.10 - 13.00 

             Moduł II

             Projektowanie scenariuszy współpracy – praca zespołowa

             Statystyka publiczna – trafność i elastyczność w pozyskiwaniu danych
13.00 - 13.10 Przerwa
13.10 - 13.30 

             Moduł III

             Podsumowanie warsztatów

             Moduł IV

             Prezentacja harmonogramu dalszych działań

             Zamknięcie obrad konferencji

13.30     Obiad
Dla uczestników
 • Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego. Z uwagi na wyczerpaną liczbę miejsc, od 30 maja 2018 r. formularz rejestracyjny jest nieaktyywny.
 • Organizatorzy zapewniają wyżywienie i materiały konferencyjne.
 • Organizator NIE POKRYWA kosztów noclegu ani dojazdów do/z Białegostoku.
 • Możliwość rezerwacji miejsca w hotelu na czas trwania konferencji w promocyjnej CENIE.Patronaty i sponsorzy
PATRONAT HONOROWY:
SPONSOR:PARTONAT MEDIALNY:


Lokalizacja
Pierwszy dzień konferencji: 14.06.2018 r. odbędzie się w budynku Uniwersytetu Medycznego w Auli Magna, ul. Jana Kilińskiego 1 w Białymstoku.

Kolacja oraz drugi dzień konferencji zaplanowane zostały w Hotelu Aristo, ul. Kilińskiego 15 w Białymstoku.
Pokoje w tym Hotelu zostały zarezerwowane dla uczestników konferencji na hasło "Konferencja SBOF". Niestety liczba pokoi jest ograniczona. Z uwagi na ten fakt, osobom którym nie uda się zarezerwować pokoju Hotelu Aristo proponujemy:

Hotel Esperanto*** 
ul. Legionowa 10
15-099 Białystok

Hotel Branicki****
ul. Zamenhofa 25
15-435 Białystok

Hotel Royal****
Rynek Kościuszki 11
15-001 Białystok

Wszystkie zaproponowane Hotele znajdują się w ścisłym centrum Białegostoku i są oddalone od siebie maksymalnie 600 m.
Kontakt

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Ul. Mickiewicza 74 lok. 6

15 – 232 Białystok

tel./fax 85 661 15 38

e-mail: biuro@bof.org.pl 

Prezentacje uczestników konferencji
Prezentacje uczestników konferencji:
 1. Wybrane aspekty jakości życia w województwie podlaskim na podstawie badań GUS, dr Piotr Łysoń.
 2. Białostocki Obszar Funkcjonalny – miejsce atrakcyjne do pracy i życia, dr hab. Tadeusz Truskolaski.
 3. Wpływ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na jakość życia mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Ewa Rewakowicz.
 4. Kielecki Obszar Funkcjonalny – raj nie tylko dla dzieci. Atrakcyjność turystyczna w kształtowaniu jakości życia mieszkańców KOF, Danuta Illg - Hadała.
 5. Jakość czasu wolnego – spory akademickie czy prawdziwe życie…?, prof. dr hab. Małgorzata Bombol.
 6. Sześć prawd o męskim zdrowiu, dr Dorota Szaban.
 7. Czy młodzi mieszkańcy Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego są szczęśliwi?wyniki badań, Tomasz Poskrobko.
 8. Zdrowe powietrze – szczęśliwi mieszkańcy. Przykład gminy Turośń Kościelna. – Grzegorz Jakuć.
 9. Model współpracy Aglomeracji Opolskiej i Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z punktu widzenia interesariuszy projektu „Solidarni w obliczu zagrożeń”, bryg. Paweł Kielar.
 10. Współpraca gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na rzecz poprawy bezpieczeństwa – projekt Bezpieczny MOF , Paweł Micek, Maciej Maścianica.
 11. Wsparcie rozwoju OZE na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Damian Kosiarski.
 12. Szkoła w Chmurze – Strategia działań Microsoft na rynku edukacyjnym, Cecylia Szymańska-Ban, Microsoft Sp. z o. o.
 13. Wspieranie zdrowego trybu życia mieszkańców przez cały rok na przykładzie wybranych działań partnerstwa Urzędu m.st. Warszawy i fundacji Skwer Sportów Miejskich, Grzegorz Gądek.
 14. Partnerstwo NGOs-biznes-samorząd na rzecz odpowiedzialnego terytorium w metropolii, Michał Glaser.
 15. Znaczenie monitorowania strategicznego w rozwoju MOF - Michał Ptaszyński.
 16. Efekty współpracy SBOF z US w Białymstoku - Dorota Perło, Dorota Wyszkowska.
 17. Efekty współpracy SAO z US w Opolu - Bernadeta Lisson-Pastwa.

 

Zdjęcia


Kontakt

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-232 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

Newsletter