Media o BOF

 

Kurier Poranny - 02.01.2017 r.

W dziesiątkę łatwiej zdobyć unijne pieniądze.

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, ekologiczna gospodarka i poprawa jakości transportu i dróg to główne zadania, jakie na najbliższe lata stawiają przed sobą gminy tworzące Białostocki Obszar Funkcjonalny (…). Dzięki unijnym pieniądzom, które dzięki jego utworzeniu BOF udało się zdobyć 3 tys. uczniów szkół zawodowych może liczyć na doradztwo edukacyjno – zawodowe, tysiąc osób zostanie objętych szkoleniem zawodowym, a 600 uczniów otrzyma staże i praktyki zawodowe. (…)

www.wrotapodlasia.pl - 30.12.2016 r.

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego podsumowało rok 2016

Dwanaście hektarów uzbrojonych terenów, na których zostaną zlokalizowane cztery nowe inwestycje, poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej – Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego podsumowało mijający rok. W spotkaniu prasowym, 30 grudnia, udział wzięli prezes Stowarzyszenia BOF, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno, Anna Augustyn, Beata Wiśniewska i dyr. Dorota Perło z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. (…)

www.gazeta.pl - 30.12.2016 r.
Poprawią szkolnictwo zawodowe, uzbroją tereny. BOF planuje.

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego Białystok i dziewięć ościennych gmin, którego prezesem (społecznie) jest prezydent podlaskiej stolicy Tadeusz Truskolaski, podsumowało mijający rok i zaprezentowało plany na rok następny. Program realizowany w ramach działalności stowarzyszenie przynosi wymierne korzyści. (…)

www.bialystokonline.pl 30.12.2016 r.
Współpraca Białegostoku z sąsiadami się rozwija. Planowane są kolejne projekty

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego podsumowało rok 2016 w zakresie postępów wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przeprowadzono w sumie 17 naborów projektów na łączną kwotę prawie 170 mln zł. (…)

www.radiobialystok.pl 30.12.2016 r.

Na transport i kształcenie zawodowe stawia Białystok i 9 ościennych gmin

M.in. na ekologiczny transport publiczny i rozwój kształcenia zawodowego, by je dostosować do potrzeb firm stawia Białystok i 9 ościennych gmin, które tworzą stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny. BOF ma z UE na wszystkie cele 76,7 mln euro. To pieniądze w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) "dedykowane" BOF w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO) województwa podlaskiego na lata 2014-2020. (…)

www.portalsamorzadowy.pl 30.12.2016 r.
W Białymstoku stawiają na transport i kształcenie zawodowe

(…) Prezes stowarzyszenia BOF, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski przypomniał, że ZIT to nowy mechanizm spójności UE, który daje możliwość współpracy dużym miastom i ościennym samorządom. "Chodzi tutaj o poprawę i rozwój infrastruktury, ale też duży nacisk kładziemy na sprawy społeczne, a szczególnie duży na inwestycje, czyli na tereny inwestycyjne i na szkolnictwo zawodowe" - mówił dziennikarzom prezydent Truskolaski. Dodał, że ważne jest by to szkolnictwo ukierunkować na współpracę z biznesem. "Po to są te pieniądze, po to te pieniądze będą wydawane" - dodał Truskolaski. (…)

www.finanse.wp.pl - 30.12.2016 r.
Na transport i kształcenie zawodowe stawia Białystok i ościenne gminy

(…)Jednym z głównych projektów, który będzie realizowany jest powołanie tzw. Centrum Kompetencji szkolnictwa zawodowego. W jego ramach 3 tys. uczniów szkół zawodowych na terenie obszaru funkcjonalnego będzie objętych doradztwem, tysiąc szkoleniem zawodowym, przewidziano też 600 staży i praktyk u pracodawców. Z UE i budżetu państwa na ten cel będzie przeznaczonych 19 mln zł. Na kształcenie zawodowe młodzieży, którego efektem ma być bardziej konkurencyjna gospodarka w regionie są przeznaczone kolejne 42 mln zł. (…)

 

27.06.2016 r. - Kurier Poranny

350  unijnych mln dla Białegostoku

Takie pieniądze miasto dostało na budowę Trasy Niepodległości i kolejnego odcinka Ciołkowskiego. Obydwie inwestycje mają ruszyć w najbliższych miesiącach. Budowa ma się zakończyć w 2018 roku.  Obie inwestycje wpłyną korzystnie na rozwój działalności gospodarczej na terenie miasta. Zdecydowanie łatwiej będzie mieszkańcom poruszać się pomiędzy poszczególnymi dzielnicami – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Adam Poliński. Chodzi o budowę Trasy Niepodległości i kolejny odcinek ul. Ciołkowskiego od ul. Mickiewicza do gen. Sulika. Obydwie drogi właśnie znalazły się wśród czternastu zwycięskich projektów, które dostaną unijne dofinansowanie z programu Polska Wschodnia. (…)

10.06.2016 – Polskie Radio PR 1 (www.polskieradio.pl)

Podlasie: fundusze europejskie mają zatrzymać w regionie młodych, dobrze wykształconych mieszkańców

Podlaskie jest jednym z najbiedniejszych regionów w Unii Europejskiej i pieniądze z funduszy strukturalnych nie zmienią tego w krótkim czasie, ale z pewnością pozwolą wyrównywać szanse. Jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania są wyjazdy młodych. (…) Brakuje pracowników wykwalifikowanych. Dlatego też ze środków unijnych będzie wspierane i promowane szkolnictwo zawodowe. Szkoły mogą starać się o środki np. na doposażenie czy utworzenie warsztatów. Nabór wniosków do tego konkursu właśnie trwa. Ogłoszono też konkurs na stworzenie Centrum Kompetencji, wspólnego dla Białegostoku i dziewięciu otaczających go gmin. – Szukamy podmiotu, który stworzy platformę współpracy między pracodawcami, otoczeniem szkół, placówek kształcenia zawodowego. Chcemy, aby nasze szkolnictwo wyprzedzało rynek pracy i chcemy w końcu zrównoważyć podaż
z popytem i kształcić w tych zawodach, które są poszukiwane na rynku – mówi Beata Wiśniewska ze Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

02.05.2016 r. – Kurier Poranny

Szykują się do budowy nowych tras
Nowe ścieżki rowerowe, przebudowane drogi gminne i powiatowe, ekologiczne autobusy. To wspólne inwestycje aglomeracji białostockiej. (…) Samorządy, które należą do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wspólnie będą realizować inwestycje transportowe. (…) Wśród zaplanowanych inwestycji jest sporo dotyczących dróg. To m.in. budowa drogi łączącej Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły, ulicy Kraszewskiego w Kleosinie wraz pętlą autobusową, czy przebudowa drogi powiatowej Białystok – Niewodnica Nargilewska (…).

30.04.2016 r. – www.gazeta.pl Wspólnie poprawią komunikację. Ma być niskoemisyjnie

Aż dziesięciu partnerów podpisało porozumienie w sprawie projektu partnerskiego "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym" (…). Główne założenia projektu to rozwój gospodarki niskoemisyjnej i ochrona środowiska. W jaki sposób? M.in. przez wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę obsługującą transport miejski oraz pasażerów (zatoki, pętle autobusowe, przystanki, wiaty), budowę dróg rowerowych, budowy i przebudowy dróg lokalnych oraz zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego (…).

29.04.2016 r. - www.bialystokonline.pl

Będą nowe ścieżki rowerowe i przebudowane lokalne drogi
(…) Projekt pt. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF będzie realizowany w latach 2016-2019. Uczestniczą w nim takie gminy jak: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów oraz powiat białostocki  (…).

29.04.2016 r. – www.poranny.pl

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym
Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i 9 partnerów podpisało porozumienie w sprawie projektu partnerskiego „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” (…).

08.04.2016 r. – www.portalsamorzadowy.pl

9 mln zł dla Białegostoku i okolicznych miejscowości na pomoc społeczną.
Zarząd Województwa Podlaskiego wspólnie ze Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego ogłosiły nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących poprawy spójności społecznej (…).

04.04.2016 r. - www.housemarket.pl

Białystok dofinansuje mieszkania chronione.
9,5 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego na mieszkania chronione i inne formy pomocy osobom niesamodzielnym trafi do gmin i instytucji z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. BOF tworzy Białystok i dziewięć ościennych gmin. Zbieranie wniosków (w dwóch konkursach) na takie przedsięwzięcia ruszy 4 maja i potrwa do 25 maja - zdecydował w ostatnich dniach zarząd województwa podlaskiego. Konkurs ma być rozstrzygnięty w sierpniu (…).

04.04.2016 r. – www.radiobialystok.pl

Białystok i ościenne gminy dostaną 9,5 mln zł na pomoc osobom niesamodzielnym.
To pieniądze na tworzenie mieszkań chronionych, socjalnych, czy też na działanie asystentów osób niepełnosprawnych. 9,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dostanie Białystok i dziewięć ościennych gmin (…).

04.04.2016 - www.onet.pl

Białystok: 9,5 mln zł na mieszkania chronione i pomoc niesamodzielnym.
(…)Zbieranie wniosków (w dwóch konkursach) na takie przedsięwzięcia ruszy 4 maja i potrwa do 25 maja - zdecydował w ostatnich dniach zarząd województwa podlaskiego. Konkurs ma być rozstrzygnięty w sierpniu. Anna Augustyn z biura zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poinformowała, że projekty, które będą oceniane w konkursie mają tzw. charakter zintegrowany, co jest nowością w obecnej perspektywie finansowej. Oznacza to, że projekty będą finansowane z dwóch funduszy jednocześnie: Europejskiego Funduszu Społecznego jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (…).

03.04.2016 r. - www.gazeta.pl

Białystok. 9,5 mln zł na mieszkania chronione i pomoc niesamodzielnym.
9,5 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego na mieszkania chronione i inne formy pomocy osobom niesamodzielnym trafi do gmin i instytucji z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. BOF tworzy Białystok i dziewięć ościennych gmin (…).

01.04.2016 r. – www.wrotapodlasia.pl

9 mln zł na rozwój usług społecznych w ramach BOF.
Zarząd Województwa Podlaskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w dniu 31 marca 2016 r. ogłosiły nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej do Działania 7.2 Rozwój usług społecznych - Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna - Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF(…).

29.03.2016 r. – www.tvn24bis.pl

Blisko 20 mln zł na naukę zawodu. Szkoły mogą składać wnioski.
Stworzenie centrum kompetencji na rzecz współpracy szkół zawodowych z pracodawcami z aglomeracji białostockiej - to główny cel konkursu na takie pomysły, który ogłosił Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Do zdobycia na ten cel jest 19 mln zł z UE (…).

29.03.2016 r. – www.portalsamarzadowy.pl

Białystok: 19 mln zł z UE na współpracę szkół zawodowych z pracodawcami.
Stworzenie centrum kompetencji na rzecz współpracy szkół zawodowych z pracodawcami z aglomeracji białostockiej – to główny cel konkursu na takie pomysły, który ogłosił Urząd Marszałkowski w Białymstoku (…).

11.03.2016 r. – www.podlaskie.strefabiznesu.pl

Białostocki Obszar Funkcjonalny. Ma powstać platforma kształcenia na potrzeby rynku pracy.
20 lutego ogłoszony został konkurs na Stworzenie Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Ma to być platforma pionierska w skali całego kraju. Stowarzyszenie Białostocki Obszar Funkcjonalny obejmuje stolicę województwa i 9 otaczających ją gmin. Postawiło sobie bardzo ambitny cel - którego jeszcze nigdy i nigdzie nie udało się zrealizować - stworzyć taką platformę, dzięki której uda się zminimalizować problem niedostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy na terenie objętym BOF (…).

10.03.2016 r. - www.bialystokonline.pl

Innowacyjny projekt realizowany w Białymstoku. Dzięki BOF będzie łatwiej znaleźć pracę?
Zarząd Podlasia wraz ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego ogłosili nabór wniosków o dofinansowania projektów w trybie konkursowym do Działania 3.3.

(…) W ramach utworzenia Centrum planowane są takie przedsięwzięcia jak: rozwój współpracy szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu lepszego dostosowania oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy. Planowane są też liczne staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców. Dzięki projektowi możliwy też będzie rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego oraz wsparcie szkół kształcenia zawodowego w opracowaniu diagnozy ich potrzeb (…).

10.03.2016 r. – www.wrotapodlasia.pl

Pierwszy konkurs w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Od 31 marca można składać wnioski o dofinansowanie projektów o prekursorskim charakterze – stworzenie platformy współpracy szkół zawodowych, instytucji szkoleniowych z rynkiem pracy. O konkursie poinformowali dziś, 9 marca br. marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, wicemarszałek Maciej Żywno oraz prezydent miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, jednocześnie prezes Stowarzyszenia BOF. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu wynosi 19 mln zł.

10.03.2016 r. – www.gazeta.pl

Staże, szkolenia i diagnoza firm. Pierwsze Centrum Kompetencji w kraju

Centrum Kompetencji ma ułatwiać współpracę uczniów np. Zespołu Szkół Mechanicznych z przedsiębiorcami. Blisko 20 milionów na stworzenie Centrum Kompetencji chce wydać stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Ma pomagać w lepszym zsynchronizowaniu oczekiwań przedsiębiorców i systemów edukacyjnych regionalnych szkół. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej (…). Centrum byłoby też miejscem, gdzie powstawałyby programy rozwoju szkół. Tworzona byłaby też diagnoza obejmująca około 300 firm działających na terenie BOF-u (…).

09.03.2016 r. - Radio Białystok

Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego to projekt, który ma wzmacniać i promować szkolnictwo zawodowe. Gośćmi radia Białystok były: kierownik do spraw oceny i wyboru projektów w Stowarzyszeniu BOF- Beata Wiśniewska i Renata Kukiełko z Zespołu Szkół Elektrycznych. Rozmawia Edyta Wołosik. http://www.radio.bialystok.pl/gosc/index/page/1/id/131756

25.11.2015 r. – www.bialystok.pl
Założenia konkursów ogłaszanych przez Białostocki Obszar Funkcjonalny w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i zasady kandydowania do Białostockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego to tematy kolejnej Kawiarenki Obywatelskiej.
W Starym Kinie spotkali się przedstawiciele Miasta, organizacji pozarządowych i lokalni działacze. (…) Spotkanie dotyczyło m.in. założeń konkursów ogłaszanych w najbliższym czasie przez Białostocki Obszar Funkcjonalny w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Temat omówiła i przedstawiła Dorota Perło, dyrektor biura zarządu Stowarzyszenia Białostocki Obszar Funkcjonalny wraz z Beatą Wiśniewską z BOF-u.

30.10.2015 r. – www.wrotapodlasia.pl
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zostały zatwierdzone
Sprawy Inwestycji dla Białegostoku i dziewięciu sąsiednich gmin zdominowały obrady Komitetu Monitorującego RPO. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Komisji Europejskiej Wolfgang Munch i Przemysław Kalinka z DG Regio oraz Szymon Pogorzelski z DG Employment.

21.07.2015 r. – TVP Białystok
Rozmowa dnia: Anna Augustyn i Adam Poliński

20.07.2015 r. – TVP Białystok
Marszałek Województwa podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
(…) Dzięki podpisanemu porozumieniu Stowarzyszenie BOF staje się pośrednikiem pomiędzy zarządem województwa a Białymstokiem i dziewięcioma wchodzącymi w skład obszaru funkcjonalnego gminami Głównym celem będzie realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

21.07.2015 r. – Kurier Poranny
Urząd Marszałkowski. Tadeusz Truskolaski podpisał porozumienie ws. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Chodzi aż o 76 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Białystok wspólnie z dziewięcioma gminami chce m.in. rozwijać szkolnictwo zawodowe, budować ścieżki rowerowe, uzbrajać tereny inwestycyjne. Na ten ostatni cel przeznaczono aż 13,7 mln. euro (…).

05.2015 r. – Forbes
Białostocki Obszar Funkcjonalny
Potencjał ekonomiczny, posiadane zasoby oraz warunki do rozwoju Białegostoku i przylegających do niego okolicznych gmin sprawiają, że BOF stanowi najważniejszy i najsilniejszy biegun wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego.

25.03.2015 r. – Polskie Radio Białystok
Gość Polskiego Radia Białystok Dr Anna Augustyn i Dr Dorota Mierzyńska z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
Białystok i 9 ościennych gmin mają wspólnie dbać o swoje interesy, promować osiągnięcia oraz koordynować przedsięwzięcia i inwestycje oraz wspólnie starać się o pieniądze z nowej perspektywy unijnej (…).

21.02.2015 r. – Kurier Poranny
Autobus zamiast samochodu. To priorytet naszej aglomeracji.
Wszystko w ramach porozumienia Białegostoku i dziewięciu okolicznych gmin, które za unijne pieniądze będą realizować wspólne projekty. Jest wśród nich zbiorowa komunikacja, w tym autobusy miejskie, czy PKS.

15.02.2015 r. – TVP Białystok
Blisko 50 km nowych tras rowerowych ma powstać w Białymstoku i okolicach
Dobra wiadomość dla amatorów wycieczek rowerowych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem już w przyszłym roku sieć ścieżek rowerowych połączy Białystok z dziewięcioma gminami ościennymi. W planach jest blisko 50 km nowych tras. Taka inwestycja ma się przyczynić do integracji całego BOF i z pewnością tak się stanie, bo brak połączenia rowerowego nawet z najbliżej położonymi miastami, stanowi barierę.

12.02.2015 – Kurier Poranny
Rowerem na wycieczkę do pracy, po zakupy
Na terenie aglomeracji białostockiej powstanie ponad 50 kilometrów tras rowerowych. W samym mieście – ponad 18.  Rozbudowa dróg rowerowych ma szczególne znaczenie. Przyczyni się do integracji całego BOF. Ścieżki rowerowe umożliwią szybki, sprawny i bezpieczny przejazd, wpłyną na poprawę życia mieszkańców – mówi Anna Augustyn z biura Stowarzyszenia BOF (…).

30.10.2014 – Kurier Poranny
Gminy wspólnie będą wydawać84 mln euro.
Samorządy należące do Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego ustali już ostateczny projekt współpracy. Zrealizują inwestycje za unijne pieniądze.
Ścieżki rowerowe, drogi, budowa przedszkoli, dostosowanie edukacji do potrzeb pracodawców, wyposażanie szkół w nowoczesny sprzęt, integracja społeczna, przyciąganie inwestorów. Takie projekty chcą wspólnie realizować gminy należące do Stowarzyszenia BOF (…).

26.08.2014 – Gazeta.pl
Podyskutuj o Białostockim Obszarze Funkcjonalnym
Już w środę odbędą się konsultacje społeczne związane ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020. Może przyjść na nie każdy, kto chce podzielić się swoimi uwagami na temat planowanych projektów unijnych (…).

14.08.2014 - Gazeta.pl
Białystok zacieśnia współpracę z dziewięcioma gminami.
Wspólnie chce realizować projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Unia Europejska w najbliższych latach przeznaczy na nie ponad 80 milionów euro (…).

13.12.2013 r. - Gazeta Współczesna
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Gminy będą działać wspólnie.
Budowa dróg i ścieżek rowerowych, wyposażanie szkół zawodowych, tworzenie terenów inwestycyjnych czy rozwój dziedzictwa kulturowego. Tak chcą ze sobą współpracować gminy należące do aglomeracji białostockiej (…).