Kontakt

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. Mickiewicza 74 lok. 6

15-232 Białystok
tel./fax 85 661 15 38
NIP 966-209-10-06

Sekretariat:
biuro@bof.org.pl

Powrót