Ogłoszenia

Konkursy


Komunikat 11.08.2017

Informujemy, iż zakończony został etap preselekcji projektów zintegrowanych złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF (nabór: RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/17).

Poniżej link do listy wniosków uproszczonych ocenionych na etapie preselekcji, zakwalifikowanych do II etapu oceny pełnych wniosków o dofinansowanie. Link

 

Komunikat  09.08.2017 r.

Informujemy, iż zakończony został etap preselekcji projektów zintegrowanych złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF (nabór: RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/17) Link


Komunikat 09.08.2017 r.

dotyczącay konkursu RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie

Podziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę wniosków uproszczonych ocenionych na etapie preselekcji, zakwalifikowanych do II etapu oceny pełnych wniosków o dofinansowanie Link

Informacja 24.07.2017 r.

Informacja dotycząca konkursu RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 ogłoszonego
w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (I i II etap).

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru
i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 
w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (I i II etap), przyjętą przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 226/3056/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. i przez Zarząd Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Uchwałą nr 24/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP).

Lista projektów 

Lista członków Komisji Oceny Projektów 

 

06.07.2017 r. Komunikat 

Komunikat dotyczący zmiany Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podlaskiego 4 lipca 2017 r. przyjął uchwałę nr 224/3026/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram dostępny jest pod adresem: LINK

 

28.06.2017 r. Komunikat 

Komunikat dotyczący naboru nr RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  w ramach  BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Typ projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna.

Pełna treść komunikatu LINK

 

28.06.2017 r. Komunikat 

Komunikat dotyczący naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, 

Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe.

Pełna treść komunikatu LINK

 

Informacja 08.06.2017 r.


Informacja dotycząca konkursu RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/16 ogłoszonego w ramach Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (I i II etap)

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/16 w ramach Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (I i II etap), przyjętą przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 215/2876/2017 z dnia 30 maja 2017 r. i przez Zarząd Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Uchwałą nr 20/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP).

Lista projektów 

Lista członków Komisji Oceny Projektów 

 

29.05.2017 r .Komunikat

dotyczący naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,

Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe

Instytucja Zarządzająca informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty na czerwiec 2017 r.

Pełna treść komunikatu: LINK


 

18.05.2017 r. Komunikat

Zmiana Harmonogramu naboru wniosków na rok 2017. Informujemy, że uchwałą nr 212/2801/2017 Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 16 maja 2017 r. przyjął zmianę Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram dostępny jest pod adresem: LINK 


 

08.05.2017 r. Komunikat

Komunikat dotyczący naboru nr RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Typ projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna.

Pełna treść komunikatu LINK


 

08.05.2017 r. Komunikat

Komunikat dotyczący naboru nr RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Typ projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna.

Pełna treść komunikatu LINK

 


 

08.05.2017 r. Komunikat

Komunikat dotyczący naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,

Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe.

Pełna treść komunikatu LINK

 


08.05.2017 r. Komunikat

Komunikat dotyczący naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego,

Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe.

Pełna treść komunikatu LINK


08.05.2017 r. Komunikat

Komunikat dotyczący naboru nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.2 Rozwój usług społecznych Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

Typ projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane

Pełna treść komunikatu LINK


Największe atrakcje turystyczne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w oczach dziecka

Konkurs Plastyczny. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w Konkursie Plastycznym.

· Temat pracy: atrakcje turystyczne (np. zabytek, element przyrody, krajobraz, obiekt turystyczny) jednej lub kilku gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (Białystok, Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów);
· Technika wykonania: dowolna technika płaska (malarstwo, rysunek, grafika, tkanina artystyczna, techniki mieszane);
· Format prac: A3;
· Termin nadsyłania prac konkursowych: do 22 maja 2017 r.

Szczegółowy regulamin konkursu. Załącznik. Plakat.


 

Komunikat 27.04.2017 r.

Komunikat dotyczący naboru: RPPD. 03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17 ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Typ projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 12 maja 2017 r. LINK


 

Komunikat 26.04.2017 r.

Komunikat dotyczący naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 12 maja 2017 r.

Treść komunikatu LINK


 

05.04.2017

Komunikat

Instytucja Organizująca Konkurs Informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 w zakresie terminu rozstrzygnięcia naboru.

Link do dokumentacji: LINK


 

30.03.2017

Zmiana Harmonogramu naboru wniosków na rok 2017

Informujemy, iż uchwałą nr 202/2652/2017 Zarząd Województwa Podlaskiego 28 marca 2017 r. przyjął zmianę Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram dostępny jest pod adresem: LINK


 

21.03.2017

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/17

ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.3  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Typ projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna.

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 20.03.2017 r. [pdf]


21.03.2017

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF, Typ projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane.

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do 20.03.2017 r. [pdf]


15.03.2017

Komunikat 15.03.2017

Komunikat dotyczący naboru nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF, Typ projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane.

Instytucja Zarządzająca informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 31 marca 2017 r.

Treść komunikatu

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/projekty-zintegrowane-poddzialanie-722--rozwoj-uslug-spolecznych-w-ramach-bof842-infrastruktura-uslug-socjalnych-w-obszarze-bof.html


01.03.2017

Konkurs na projekty zintegrowane: Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF /8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje

Działania 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałania 3.1.3  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF

oraz 

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Typ projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna 

Numer naboru: RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00.20-001/17 
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem: LINK

 


01.03.2017

Konkurs na projekty zintegrowane: Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki /8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje

Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałania 3.3.1  Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

oraz 

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe 

Numer naboru: RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00.20-001/17 
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem: LINK

 


Komunikat 27.02.2017

Komunikat dotyczący naboru nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF, Typ projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane.

LINK

 


23.02.2017

Zmiana Harmonogramu naboru wniosków na rok 2017

Informujemy, iż uchwałą nr 194/2536/2017 Zarząd Województwa Podlaskiego 21 lutego 2017 r. przyjął zmianę Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram dostępny jest pod adresem: LINK

 

 


Informacja 07.02.2017 r.

Informacja dotycząca konkursu RPPD.07.02.02-IZ.00-20-002/16 ogłoszonego w ramach Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPD.07.02.02-IZ.00-20-002/16 ogłoszonego dla Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF, przyjętą uchwałą Nr 188/2488/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 stycznia 2017 r

Lista członków Komisji Oceny Projektów PDF

Lista projektów PDF


Komunikat dotyczący konkursu nr  RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/16

  ogłoszonego w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja oraz 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Typ projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie niżej wskazanych punktów:

A.    IX. Harmonogram terminów konkursu

Było:

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na  miesiąc styczeń

2017 roku.

I etap - ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego:

·           nabór wniosków: od 27 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

·           ocena formalno-merytoryczna: sierpień-wrzesień 2016 r.

II etap - ocena pełnych wniosków o dofinansowanie (EFS i EFRR)

·         złożenie pełnych wniosków: w terminie wskazanym w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc wrzesień 2016 r.). ocena formalna, merytoryczna (EFS), formalno-merytoryczna (EFRR): październik-listopad 2016 r.

Jest:

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na  miesiąc luty 2017 roku.

I etap - ocena uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego:

·         nabór wniosków: od 27 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

·         ocena formalno-merytoryczna: sierpień-listopad 2016 r.

II etap - ocena pełnych wniosków o dofinansowanie (EFS i EFRR)

złożenie pełnych wniosków: w terminie wskazanym w wezwaniu (po zakończeniu I etapu oceny tj. miesiąc listopad 2016 r.).

ocena formalna, merytoryczna (EFS), formalno-merytoryczna (EFRR): grudzień 2016 r. -luty 2017 r.

 

C.    IV. Ocena pełnych wniosków o dofinansowanie i ogłoszenie wyników konkursu

Było:

4.2 Szacowany termin zakończenia II etapu oceny planowany jest w miesiącu sierpień 2016r.

Jest:

4.2 Szacowany termin zakończenia II etapu oceny planowany jest w miesiącu lutym 2017r.

Regulamin Konkursu PDF

 


 

Projekty zintegrowane: Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF/8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

31.01.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej. Działania 7.2 Rozwój usług społecznych. Poddziałania 7.2.2  Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.4 Infrastruktura społeczna. Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF. Typ projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane. Numer naboru: RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/17 
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem:https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/projekty-zintegrowane-poddzialanie-722--rozwoj-uslug-spolecznych-w-ramach-bof842-infrastruktura-uslug-socjalnych-w-obszarze-bof.html

 


Informacja

dotycząca konkursu RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.3 kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Podziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałania 3.3.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę wniosków uproszczonych ocenionych na etapie preselekcji, zakwalifikowanych do II etapu oceny pełnych wniosków o dofinansowanie. LINK do LISTY


Harmonogram naborów wniosków

o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017 w ramach RPOWP 2014–2020

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przyjętym 29 listopada 2016 r., uchwałą nr 176/2300/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2017. LINK


Informacja

Informacja dotycząca konkursu RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00- 20-001/16 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę wniosków uproszczonych ocenionych na etapie preselekcji, zakwalifikowanych do II etapu oceny pełnych wniosków o dofinansowanie. LINK do LISTY


Informacja

Informacja dotycząca konkursu RPPD.03.03.02-IZ.00- 20-001/16 ogłoszonego w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPD.03.03.02-IZ.00- 20-001/16 ogłoszonego dla Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF, przyjętą uchwałą Nr 170/2208/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 r. LISTA PDF

Lista członków Komisji Oceny Projektów LISTA PDF


Komunikat

Komunikat dotyczący zmiany regulaminu naboru nr RPPD.03.01.03_08.02.02­IZ.00­20­001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014­2020 z dnia 3 listopada 2016 r.

LINK


Ogłoszenie 

Informujemy, iż zakończony został etap preselekcji projektów zintegrowanych złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF/8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF (termin ogłoszenia 31.03.2016 r.) PLIK PDF


Informacja

Informujemy, że uchwałą nr 162/2107/2016 Zarząd Województwa Podlaskiego 26 września 2016 r. przyjął zmianę Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram jest zamieszczany na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl, na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na BIP UMWP.


Informacja o spotkaniu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (IZ RPOWP) wraz z Instytucją Pośredniczącą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (IP ZIT BOF) zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF.

Spotkanie odbędzie się 7 września 2016 r. (środa), w godz. 10.00 – 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, sala konferencyjna 117.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady naboru wniosków ramach Poddziałania 7.2.2 typ 2 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dziecii młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych.

Część spotkania dotycząca Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS) opierać się będzie na pytaniach uczestników spotkania. W związku z tym prosimy o wcześniejsze przesyłanie pytań dotyczących Generatora. Pytania/zagadnienia do poruszenia podczas spotkania można wpisać w pole „Komentarz..” w formularzu rejestracyjnym lub przesłać na adres szkolenia.rpowp@wrotapodlasia.pl.

Dla kogo

Szkolenie będzie skierowane do potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków do Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF. Katalog potencjalnych beneficjentów znajduje się na stronie ogłoszenia o naborze. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenie na spotkanie

Z uwagi na zapewnienie udziału jak najszerszemu gronu potencjalnych beneficjentów prosimy o zgłaszania się maksymalnie dwóch osób reprezentujących daną instytucję. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku braku miejsc, rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 85 66 54 944, lub e-mail: szkolenia.rpowp@wrotapodlasia.pl.

Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego pod linkiem: LINK

Plan spotkania

9.30 – 10.00 rejestracja uczestników

10.00 – 11.30 omówienie zasad naboru i dokumentacji konkursowej w ramach ogłoszonego

konkursu

11.30 – 12.00 pytania i odpowiedzi

12.00 – 12.15 przerwa

12.15 – 13.00 omówienie Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA EFS)


Komunikat 29.08.2016 r.

Dotyczy: naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00- 20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż termin na składanie uproszczonych wniosków o dofinansowanie projektów został wydłużony do dnia 30 września 2016 r.

Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców. W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin konkursu. Zmiany dotyczą terminu, w którym możliwe jest składanie uproszczonych wniosków o dofinansowanie oraz orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: LINK


Komunikat

Komunikat dotyczący zmiany regulaminu naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02­IZ.00­20­001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014­2020 z dnia 6 lipca 2016 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działania: 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie: 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF.
Numer naboru: RPPD.07.02.02-IZ.00-20-002/16
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem:
LINK


Komunikat

Komunikat dotyczący zmiany regulaminu naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02­IZ.00­20­001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014­2020 z dnia 6 lipca 2016 r.

LINK

Komunikat dotyczący zmiany regulaminu naboru nr RPPD.03.01.03_08.02.02­IZ.00­20­001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014­2020 z dnia 6 lipca 2016 r.

LINK

Komunikat dotyczący zmiany regulaminu naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02­IZ.00­20­001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014­2020 z dnia 15 lipca 2016 r. Instytucja Zarządzająca informuje o wyłączeniach w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014­2020 dla projektów realizowanych na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi III.

LINK

Komunikat dotyczący zmiany regulaminu naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02­IZ.00­20­001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014­2020 z dnia 26 lipca 2016 r.

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie ulegają:

1. Dodano Załącznik nr 10 do części A Regulaminu konkursu – Standard organizacji staży i

praktyk dla uczniów szkół zawodowych w ramach działania 3.3 RPOWP;

2. Zapisy Regulaminu konkursu zgodnie z poniższym zakresem.

LINK


Informacja

Informujemy, że uchwałą nr 149/1924/2016 Zarząd Województwa Podlaskiego 19 lipca 2016 r. przyjął zmianę  Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Harmonogram jest zamieszczany na stronie  www.rpo.wrotapodlasia.pl, na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na BIP UMWP. 


Pytania i odpowiedzi

udzielone w ramach naboru RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00-20-001/16 przy dedykowanym konkursie, które wpłynęły do 07.07.2016 r. LINK


Informacja

Informujemy, iż nastąpiła zmiana regulaminu do Poddziałania 7.2.2_8.4.2 w zakresie części B (EFS), tj. regulamin KOP EFS (na II etap). LINK


Komunikat

Komunikat dotyczący konkursu nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 (projekty zintegrowane) LINK


Informacja

Informujemy, że uchwałą nr 141/1746/2016 Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 07 czerwca 2016 r. przyjął zmianę  Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Harmonogram jest zamieszczany na stronie  www.rpo.wrotapodlasia.pl, na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na BIP UMWP. 


Informacja

Informacja dotycząca konkursu ogłoszonego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz  konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

Instytucja Zarządzająca podaje do wiadomości Listę wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPD.03.03.02-IZ.00-20-001/16.


Informacja

Informujemy, że uchwałą nr 141/1746/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 07 czerwca 2016 r. przyjęta została zmiana  Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Harmonogram jest także zamieszczany na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl, na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.ploraz na BIP UMWP.


Ogłoszenie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe

Numer naboru: RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00- 20-001/16

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem: Link


Ogłoszenie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym

Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF

Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF

Typ projektu zintegrowanego: Edukacja elementarna

Numer naboru: RPPD.03.01.03_08.02.02-IZ.00- 20-001/16

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem: Link


Komunikat

Komunikat dotyczący konkursu nr RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/16 (projekty zintegrowane)

PDF


Komunikat

Komunikat dotyczący konkursu nr RPPD.03.03.02-IZ.00-20-001/16 ogłoszonego w ramach Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF Link


Ogłoszenie o konkursie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Oś Priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej
Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych
Poddziałanie 7.2.2  Rozwój usług społecznych w ramach BOF

Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF

Typ projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane.

Numer naboru: RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00.20-001/16
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem:
Link


Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2: Stworzenie Centrum Kompetencji BOF Numer naboru: RPPD.03.03.02-IZ.00-20-001/16Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się pod adresem: Ogłoszenie