Konferencja

07-09 czerwca 2017 r.


Uprzejmie informujemy, iż w dniach 7-9 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wspólnie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr oraz Białostockim Parkiem Naukowo – Technologicznym organizuje konferencję

pt. „INWESTYCJE W SZKOLNICTWO ZAWODOWE”

Trzydniowa konferencja odbywać się będzie w Białymstoku i Białowieży.

Celem konferencji będzie wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wypracowanie sposobu działań w zakresie podnoszenia atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Podczas konferencji przedstawiony zostanie m.in. kompleksowy model usług Centrum Kompetencji BOF, który komplementarnie łączyć będzie interwencje Regionalnego Programu Operacyjnego kierowane zarówno do uczniów, jak też pracodawców i instytucji otoczenia szkoły zawodowej tworząc efekt synergii poprzez kreowanie nowych szans trwałej modernizacji systemu kształcenia zawodowego oraz rozwoju nowych usług edukacyjnych i doradczych w ramach tego systemu.

Uczestnikami konferencji będą między innymi przedstawiciele gmin z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, przedstawiciele związków powołanych do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kraju, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciele nauki, organizacji biznesowych oraz pozarządowych.