Konferencja

Program konferencji

Energia jest obecnie podstawowym czynnikiem warunkującym rozwój współczesnej gospodarki, zapewniającym funkcjonowanie gospodarstw domowych, a w efekcie jakości życia mieszkańców. Produkcja energii z kopalnych surowców energetycznych w technologicznie przestarzałych zakładach stanowi największe źródło emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Jest to obecnie jedno z groźnych antropogenicznych obciążeń biosfery, które prowadzi do zachwiania równowagi w przebiegu globalnych procesów przyrodniczych.

Władze lokalne mają do odegrania istotną rolę w poszukiwaniu rozwiązań aktualnych problemów energetycznych i klimatycznych mających na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez m.in. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, a w konsekwencji budowę zrównoważonego energetycznie społeczeństwa.

Efektywność energetyczna jest centralnym elementem unijnej strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Strategii ta obejmuje trzy główne cele dotyczące energetyki i walki ze zmianami klimatycznymi, które mają zostać zrealizowane do 2020 roku, tj. : zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu do roku 1990, generowanie minimum 20% energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych oraz redukcję zużycia energii pierwotnej o 20%. Z danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest niewystarczające, należy w związku z tym podjąć działania zmierzające do zwiększenia ich wykorzystania.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wypracowanie sposobu działań w zakresie najskuteczniejszych metod racjonalnego gospodarowania energią i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obszarach funkcjonalnych miast w Polsce. Dodatkowym celem jest wzmocnienie współpracy zarówno w ramach ZIT BOF, jak również pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi w Polsce, poprzez wymianę dobrych praktyk, które wpłyną na skuteczność realizowanych projektów.

12 czerwca 2019 r. Hotel Albatros, Serwy 18  
17.00 Przyjazd i zakwaterowanie

18.00 Spotkanie networkingowe (przedkonferencyjne) 

13 czerwca 2019 r. Hotel Albatros, Serwy 18 

 9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników, Hotel Albatros & SPA, Serwy 18
9.30 - 9.45 Otwarcie konferencji. Wystąpienia okolicznościowe.
9.45 - 11.30 Sesja plenarna „Pozytywne relacje" 
11.30 - 11.45 Przerwa 
11.45 - 13.45 Sesja panelowa „Dobra energia
13.45-14.30 Lunch
14.30-15.45 Sesja plenarna „Czyste środowisko
15.45 - 16.15 Przerwa
16.15-18.00 Sesja terenowa „Szczęśliwy czlowiek

19.00  Kolacja

14 czerwca 2019 r. Hotel Albatros, Serwy 18 

10.00-12.00  Sesja panelowa Czysta Europa - Stabilny rozwój - blisko obywateli
12.00 - 12.15 Przerwa
12.15 - 13.15 Sesja panelowa Działalność klastrów energetycznych w Polsce
13.15 - 14.15 Sesja panelowa Światowe technologie w OZE
14.15 - 14.30 Zakończenie konferencji

14.30 Obiad

Dla uczestników
  • Udział w konferencji jest bezpłatny.
  • Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza rejestracyjnego. Z uwagi na wyczerpaną liczbę miejsc, od 21 maja 2019 r. formularz rejestracyjny będzie nieatywny.
  • Organizatorzy zapewniają wyżywienie i materiały konferencyjne.
  • Organizator NIE POKRYWA kosztów noclegu ani dojazdów do/z Białegostoku.
  • Możliwość rezerwacji miejsca w hotelu na czas trwania konferencji w promocyjnej CENIE.Patronaty i sponsorzy

Lokalizacja

Miejsce konferencji:

 Hotel Albatros & SPA w Serwach k/Augustowa

 

Serwy 18
16-326 Płaska

Kontakt

Recepcja: tel. 87-641-88-35,
kom. 696-977-988

 
Kontakt

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Ul. Mickiewicza 74 lok. 6

15 – 232 Białystok

tel./fax 85 661 15 38

e-mail: biuro@bof.org.pl 

Prezentacje uczestników konferencji

Zdjęcia

Contact

Office of the Board of the Association of Bialystok Functional Area

ul. Mickiewicza 74 lok. 6 
15-427 Białystok
tel./fax  85 661 15 38

Newsletter