Dokumenty

Ekspertyzy


Monitorowanie strategiczne miejskich obszarów funkcjonalnych realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce (Badanie Pilotażowe)

Dokument PDF


Kształecenie zawodowe na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Dokument PDF


Kluczowe obszary wsparcia wraz z diagnozą grup docelowych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Dokument PDF

UZUPEŁNIENIE RAPORTU – WNIOSKI ZE SPOTKANIA EKSPERCKIEGO

Dokument PDF


Atrakcyjność inwestycyjna Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Dokument PDF